Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Obsługa klienta z niepełnosprawnością – szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy

Szkolenie 1-dniowe

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

 • Jakie są podstawy prawne w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • W jaki sposób właściwie obsługiwać klienta niepełnosprawnością, szczególnie osoby z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku oraz schorzeniami psychicznymi,
 • Jak zapewnić dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Jak właściwie komunikować się z klientem z niepełnosprawnością,
 • Jak przygotować indywidualny plan działania i dobrać odpowiednie oferty pracy właściwie oceniając czy dana oferta pracy jest odpowiednia dla klienta posiadającego określoną niepełnosprawność.

Proponowane sposoby pracy
Miniwykład, praca w grupach, dyskusja

Czas trwania szkolenia
8 godzin zegarowych


Szkolenie 2-dniowe

Uczestnicy na szkoleniu dowiedzą się:

Dzień pierwszy

 • Jakie są podstawy prawne i medyczne w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • W jaki sposób właściwie obsługiwać klienta z niepełnosprawnością, szczególnie osoby z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku oraz schorzeniami psychicznymi,
 • Jak zapewnić dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Jak właściwie komunikować się z klientem z niepełnosprawnością,
 • Jak przygotować indywidualny plan działania i dobrać odpowiednie oferty pracy właściwie oceniając czy dana oferta pracy jest odpowiednia dla klienta posiadającego określoną niepełnosprawność.

Dzień drugi

 • Jak odpowiednio dobrać formy pomocy dla klienta niepełnosprawnością,
 • Jak motywować klienta z niepełnosprawnością do poszukiwania pracy,
 • Jak reagować na specyficzne oczekiwania klientów z niepełnosprawnością,
 • Jak obalać stereotyp osoby niepełnosprawnej jako osoby wyłączonej z rynku pracy,
 • Jak reagować na sytuacje trudne – ćwiczenia na podstawie casów.

Proponowane sposoby pracy
Miniwykład, praca w grupach, dyskusja

Czas trwania szkolenia
16    godzin zegarowych (2 dni po 8 godzin)

Cena szkolenia
Cena uwzględnia przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, a także przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników oraz certyfikatów ukończenia. Cena nie uwzględnia kosztów sali szkoleniowej.

 • Szkolenie 1-dniowe (1 dzień, 8 godzin zegarowych) 3.800zł netto + VAT za grupę 10-12 osobową
 • Szkolenie 2 dniowe (2 dni po 8 godzin, razem 16 godzin zegarowych) 7.000 zł netto + VAT za grupę 10-12 osobową

Prowadzący szkolenia
Eksperci Fundacji Aktywizacja - Pośrednicy pracy, eksperci ds. współpracy z pracodawcami oraz doradcy zawodowi mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i posiadający wieloletnią praktykę we współpracy zarówno z osobami z niepełnosprawnościami jak i pracodawcami.
Nasi eksperci posiadają wiedzę odnośnie specyficznych potrzeb tej grupy społecznej, potrafią w jasny i przystępny  sposób pokazać jak profesjonalnie i efektywnie komunikować się i pracować z klientem z niepełnosprawnością.

 

Szkolenia dla instytucji publicznych

Wśród klientów instytucji publicznych znajduje się coraz większa liczba klientów z niepełnosprawnościami, w związku z pozytywną i bardzo wyraźną tendencją do zatrudniania takich pracowników przez przedsiębiorców.

Ponadto zgodnie z Wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wszystkie przedsięwzięcia (w tym świadczone wsparcie) realizowane w nowej perspektywie finansowej muszą być w pełni dostępne dla wszystkich klientów funduszy europejskich - w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.

Aby odpowiadać na specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością w procesie poszukiwania zatrudnienia oraz na dostępność świadczonego przez Urząd wsparcia, proponujemy szkolenia, dzięki którym pracownicy instytucji publicznych na stanowiskach doradcy klienta poznają specyfikę i zasady współpracy z klientem niepełnosprawnym.

Obsługa klienta z niepełnosprawnością - szkolenie dla instytucji publicznych

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji publicznych, głównie zatrudnionych na stanowiskach doradcy klienta tj.: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego lub specjalistów ds. programów, którym powierzona została funkcja doradcy klienta.

Więcej informacji >>

 

Kontakt dla pracodawców:
Dariusz Gosk
tel. 508 501 458, 22 654 75 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Savoir–vivre – jak budować relacje z osobami z niepełnosprawnością – szkolenie dla pracowników

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników swobody we współpracy oraz budowaniu zawodowych i towarzyskich relacji z osobami z różnego typu niepełnosprawnością. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zapoznają się również z rodzajami niepełnosprawności oraz uzasadnionymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • skonfrontują stereotypy z wiedzą o realnych możliwościach funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu towarzyskim, społecznym i zawodowym,
 • nabędą umiejętności odpowiedniego zachowania wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi obyczajami oraz regułami grzeczności,
 • dowiedzą się jak w życiu codziennym reagować w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością napotka na barierę architektoniczną lub inną. Jak pomóc takiej osobie.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • informacje na temat rodzajów i stopni niepełnosprawności i ich wpływie na życie osobiste i zawodowe,
 • zasady savoir vivre w kontakcie z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • problemy i bariery, z którymi spotykają się osoby z niepełnosprawnością oraz modelowe sposoby reakcji osób, które chciałby im pomóc.

Budowanie efektywnego zespołu - szkolenie dla zespołów różnorodnych

Szkolenie może zostać zorganizowane w dwóch wariantach:

WARIANT I

Szkolenie jest adresowane do dotychczasowych pracowników i zostanie przeprowadzone przed wprowadzeniem do Firmy nowych pracowników będących osobami z różnego typu niepełnosprawnością.

WARIANT II

Szkolenie adresowane jest zarówno do dotychczasowych, jak i nowych pracowników. W tym ujęciu będzie obejmowało elementy budowania zespołu (ang. team building).

Szkolenie ma na celu nabycie przez uczestników swobody we współpracy i budowaniu zawodowych relacji z osobami z niepełnosprawnością. Trener odpowie na wątpliwości, jakie mogą mieć osoby sprawne, których zespoły poszerzą się o osoby z niepełnosprawnością. Wątpliwości te mogą dotyczyć sposobu traktowania niepełnosprawnego pracownika, równego podziału obowiązków i odpowiedzialności za powierzone zadania, modeli rozwiązywania trudnych sytuacji. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia zapoznają się również z rodzajami niepełnosprawności oraz uzasadnionymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dzięki szkoleniu zespół pracowników:

 • osiągnie swobodę w relacjach zawodowych i towarzyskich z osobami niepełnosprawnymi
 • stworzy partnerskie relacje wolne od uprzedzeń i obaw o to, że kosztem przywilejów dla nowych pracowników, dotychczasowi pracownicy będą mieli więcej pracy oraz błędnych przekonań, że od osoby niepełnosprawnej powinno się oczekiwać mniej niż od osoby sprawnej.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących osób z niepełnosprawnościami,
 • rodzaje i typy niepełnosprawności,
 • funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w pracy, w tym uzasadnione potrzeby i dodatkowe prawa niepełnosprawnych pracowników,
 • aspekt równego podziału obowiązków, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • zasady savoir vivre w kontakcie z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • opcjonalnie: budowanie efektywnego zespołu, wśród którego są pracownicy z niepełnosprawnością.

Moje prawa, obowiązki i możliwości w miejscu pracy – szkolenie dla pracowników z niepełnosprawnością

Szkolenie adresowane jest osób z niepełnosprawnościami, które przeszły proces rekrutacyjny i mają dołączyć do zespołu składającego się w znacznej mierze z osób sprawnych. Jego celem jest nabycie przez uczestników swobody we współpracy i budowaniu zawodowych relacji z pozostałymi pracownikami niezależnie od tego czy są osobami sprawnymi czy z niepełnosprawnością.

Trener odpowie na wątpliwości, jakie mogą mieć osoby rozpoczynające pracę. Wątpliwości te mogą dotyczyć sposobu traktowania niepełnosprawnego pracownika, obawy przed dyskryminacją, równego podziału obowiązków i odpowiedzialności za powierzone zadania, modeli rozwiązywania trudnych sytuacji. W trakcie zajęć uczestnicy szkolenia będą ćwiczyli asertywność i komunikację. Dzięki szkoleniu:

 • nowi pracownicy z niepełnosprawnością indywidualnie określną, czy i gdzie wyznaczają granice swojej prywatności – czy i jak chcą przy innych pracownikach poruszać temat swojej niepełnosprawności. Dzięki temu ich postawa będzie konsekwentna i czytelna dla pozostałych pracowników,
 • nowi pracownicy osiągną swobodę w relacjach zawodowych i towarzyskich z pozostałymi pracownikami,
 • pracownicy z niepełnosprawnością będą znali granicę między niezręcznością a realną dyskryminacją i na sytuacje trudne będą umieli zareagować adekwatnie,
 • nowi pracownicy będą otwarci na nowe zadania i podejmą działania na rzecz integracji z zespołem.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • wyznaczanie granic ochrony własnej prywatności – czy i jak uczestnicy chcą przy innych pracownikach poruszać temat swojej niepełnosprawności,
 • uwzględnienie perspektywy osoby sprawnej, która po raz pierwszy ma współpracownika z niepełnosprawnością – rozróżnienie sytuacji wynikających z niezręczności od dyskryminacji. Adekwatny sposób reagowania w obu tych sytuacjach,
 • aspekt równego podziału obowiązków, rozwiązywanie sytuacji trudnych zgodnie z procedurami i strukturą obowiązującymi w danej firmie,
 • asertywność w sytuacjach, gdy niepełnosprawność ogranicza możliwość wykonania danego zadania.
 • umiejętne i konstruktywne komunikowanie się z przełożonym i współpracownikami.