Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Sylwia Daniłowska - Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

dr Sylwia Daniłowska – Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością związana od 2006 r. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej.

Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym. Koordynatorka projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym największego projektu systemowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Ekspertka oceniająca projekty UE oraz finansowe ze środków krajowych.

Z Fundacją Aktywizacja związana od 2015 r. Nadzoruje i zarządza projektami badawczo-rozwojowym realizowanymi w organizacji. Jako ekspertka rynku pracy aktywnie uczestniczy w działaniach badawczo-rozwojowych Fundacji. Współautorka publikacji związanych z tematyką działań na rzecz grup defaworyzowanych oraz dostępności funduszy UE dla osób z niepełnosprawnościami. Współautorka „Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (2015) oraz „Rekomendacji dla podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i wdrażanie polityki wobec osób młodych w województwie podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim (2016)”. Od października 2017 r. Członkini Zarządu Fundacji Aktywizacja. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju (po powrocie z urlopu macierzyńskiego).

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Interesuje się wdrażaniem polityk publicznych, w szczególności polityki rynku pracy. Autorka artykułów i współautorka książek w zakresie polityki społecznej.

Od 2011 r. związana również z Fundacją Naukową Norden Centrum, w której pełni rolę ekspertki w obszarze nordyckiego modelu welfare state, ze szczególnym uwzględnieniem duńskiego modelu państwa dobrobytu i koncepcji flexicurity.

Od 2013 r. stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
w zakresie realizacji projektów B+R i projektów naukowych.

Wybrane publikacje i opracowania:

 • Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2016,
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim; Fundacja Stabilo, Toruń 2016,
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko- mazurskim; Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Olsztyn 2016,
 • Daniłowska S., Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, Wydawnictwo ASPRA + JR, Warszawa 2016,
 • Daniłowska S., Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2014, Nr 3 (23),
 • Daniłowska S., Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW  Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2014,
 • Rosocha S., Europejska Karta Społeczna w praktyce, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW  Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2012, Nr 1,
 • Rosocha S., Duńska polityka wobec młodych, „Problemy Polityki Społecznej” 2012, Nr 19,
 • Rosocha S., Duński korporatyzm w kryzysie?, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2013, Nr 3 (15),
 • Rosocha S., W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2012, Nr 4 (19),
 • Rosocha S., Duńska polityka flexicurity, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2011, Nr 1,
 • Rosocha S., Promocja koncepcji flexicurity przez Unię Europejską (w:) Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa Socjalna - iluzja czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011,

Rosocha S., Efektywna polityka edukacyjna sposobem na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce (w:) Nadolska J., Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.