Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Współpraca z pracodawcami

Wspieranie osób niepełnosprawnych w przygotowaniu zawodowym i wejściu na rynek pracy, to główne cele działań Fundacji Aktywizacja. W związku z tym aktywnie nawiązujemy kontakty z pracodawcami, którzy są zainteresowani zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnościami. Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, tworzenie nowych miejsc pracy, dostosowywanie istniejących już stanowisk.

Fundacja pomaga pracodawcom (firmom komercyjnym, instytucjom z sektora publicznego) dotrzeć do odpowiadających ich oczekiwaniom pracowników niepełnosprawnych, gotowych podjąć nowe wyzwania zawodowe, uzyskując te same prawa i ponosząc taką samą odpowiedzialność, co pozostali pracownicy.

Pracodawcy mogą skorzystać z usług nieodpłatnych lub komercyjnych – Fundacja, zgodnie z przepisami prawa, prowadzi działalność gospodarczą, z której zysk w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych. Środki pozyskane ze sprzedaży usług pozwalają Fundacji na rozszerzanie skali pomocy i rozwój projektów, z których osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie. Zapraszamy do współpracy.

Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych niesie za sobą szereg korzyści pozytywnie wpływających na funkcjonowanie firmy.

 • Korzyści wizerunkowe – wiarygodność i profesjonalizm w oczach klientów, otwieranie się na nowe grupy odbiorców.
 • Korzyści kadrowe – budowanie kultury organizacyjnej opartej na tolerancji i szacunku, uzyskanie wykwalifikowanych pracowników.
 • Korzyści finansowe.

Korzyści finansowe

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 25 osób (w przeliczeniu na cały etat) i nieosiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest do comiesięcznych, obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kwota zobowiązania to ok. 1600 zł miesięcznie za jednego pracownika brakującego do osiągniecia wymaganego wskaźnika. W związku z tym roczne koszty z tego tytułu mogą sięgać od kilku do kilkuset tysięcy złotych w skali całego roku.

Zatrudniając niepełnosprawnych pracowników możesz uzyskać:

 • proporcjonalne zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska lub utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • dofinansowanie do szkoleń pracowników niepełnosprawnych
 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

Pracodawca może ubiegać się o refundację wynagrodzeń każdej nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Prawo do refundacji wynagrodzeń przysługuje pracodawcy:

 • zatrudniającemu poniżej 25 pracowników
 • zatrudniającemu powyżej 25 pracowników i osiągającemu 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Od 1 kwietnia 2014 r. kwoty dofinansowań wynoszą:

 • w przypadku osób posiadających ZNACZNY stopień niepełnosprawności - 1800 zł
 • w przypadku osób posiadających UMIARKOWANY stopień niepełnosprawności – 1125 zł
 • w przypadku osób posiadających LEKKI stopień niepełnosprawności – 420 zł

Kwoty te ulegają podwyższeniu o 600 zł (dla każdego ze stopni), o ile zatrudniona osoba niepełnosprawna posiada tzw. schorzenie szczególne (upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, ślepota, całościowe zaburzenia rozwojowe).

FAQ + zadaj pytanie

 1. Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

2. W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością?

3. Jakie są obowiązki pracodawcy wobec osoby niepełnosprawnej?

4. Czy można zatrudnić osobę niepełnosprawną, nie mając przystosowanej infrastruktury?

5. Co zrobić, gdy formalności, których wymaga zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przerastają możliwości działu HR?

6. Czy można zwolnić niepełnosprawnego pracownika, który nie wypełnia sumiennie swoich obowiązków, nie narażając się na nieprzychylną opinię otoczenia?

7. Czy osoby niepełnosprawne są mniej wydajne?

8. Czy prawdą jest, że osoby niepełnoprawne są wyjątkowo traktowane przez kodeks pracy pracują o godzinę krócej i mają dodatkowy urlop, a przez to są droższe?

 

Jakie mogą być korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?

Korzyści materialne:

 • proporcjonalne zmniejszenie wpłat na PFRON,
 • całkowite zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnie 6%,
 • dofinansowanie do pensji pracowników niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • możliwość uzyskania refundacji kosztów szkoleń pracowników niepełnosprawnych.

Korzyści niematerialne:

 • zdobycie oddanego, lojalnego pracownika o dużej motywacji do pracy,
 • utrwalenie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

 

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością?

Pracodawca który chce otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych powinien najpierw zarejestrować w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Może tego dokonać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
Dane wnioskodawcy powinny zawierać: pełną nazwę firmy, numery: REGON i NIP, adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, adres do korespondencji i dane osoby kontaktowej.
Do wniosku należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON; decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP; decyzja wojewody lub Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej.
Jeśli pracodawca wybierze elektroniczną formę rozliczenia (w formularzu Wn-D), to w przeciągu 14 dni zostanie mu przydzielony przez PFRON login i hasło, dzięki którym będzie mógł dokonywać kolejnych comiesięcznych rozliczeń on-line. Jeśli wybierze formę papierową – będzie mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy wobec osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne musi pamiętać, że pracownik niepełnosprawny ma szczególne uprawnienia co do wymiaru czasu pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego, zwolnienia z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar czasu pracy: Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może być dłuższy niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Skrócona norma pracy nie ma wpływu na obniżenie wynagrodzenia.
Bez względu na stopień niepełnosprawności osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych przy pilnowaniu i gdy pracownik otrzyma na to pozwolenie lekarza.

Dodatkowa przerwa w pracy: Jeżeli pracownik pracuje przynajmniej 6 godzin dziennie, to ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Osobie niepełnosprawnej przysługuje także dodatkowa 15-minutowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy: Osobie posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, pod warunkiem że osoba ta przepracowała rok po wydaniu jej orzeczenia.

Zwolnienie: Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może przebywać na zwolnieniu:

 • przez 21 dni roboczych, by uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym,
 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających.

 

Czy można zatrudnić osobę niepełnosprawna, nie mając przystosowanej infrastruktury?

Nie wszyscy niepełnoprawni poruszają się na wózkach, a niektóre prace można wykonywać w zdalnie w systemie telepracy. Poza tym przystosowanie obiektu wcale nie musi być bardzo drogie czy trudne – czasami konieczna jest tylko reorganizacja pracy, np. stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej powinno zostać umieszczone na partnerze.

 

Co zrobić, gdy formalności, których wymaga zatrudnianie osób niepełnosprawnych, przerastają możliwości działu HR?

W takiej sytuacji wskazane jest skorzystanie z outsourcingowych specjalistów lub przeszkolenie własnych pracowników.

 

Czy mogę zwolnić niepełnosprawnego pracownika, który nie wypełnia sumiennie swoich obowiązków, nie narażając się na nieprzychylną opinię otoczenia?

Nie ma żadnych przeszkód prawnych w zwalnianiu osób niepełnosprawnych innych niż w przypadku osób sprawnych. Osoby z niesprawnością powinny być traktowane tak samo jak sprawne, a niezwalnianie pracownika niepełnosprawnego, który nie nadaje się wykonywanej pracy, jest tak samo dyskryminujące jak niezatrudnianie niepełnosprawnych.

 

Czy osoby niepełnosprawne są mniej wydajne?

Większość niepełnoprawności nie powoduje zmniejszenia wydajności pracy.

 

Czy prawdą jest, że osoby niepełnoprawne są wyjątkowo traktowane przez kodeks pracy pracują o godzinę krócej i mają dodatkowy urlop, a przez to są droższe?

Trzeba wziąć pod uwagę, że za na zatrudnienie w pełni sprawnego pracownika firma nie otrzymuje dofinansowań z PFRON na przystosowanie stanowiska pracy ani dopłat do wynagrodzenia. W ogólnym rozrachunku zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością nie jest droższe od zatrudnienia osoby w pełni sprawnej.

 

Agencja Zatrudnienia

Prowadzona przez nas AGENCJA ZATRUDNIENIA (nr. rejestru 947/1a) powstała w 2004 r. i jest jedną z pierwszych niepublicznych jednostek o takim charakterze działających w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nasze działania realizujemy w 6 Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziałach Fundacji w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Opolu i w Warszawie, obejmując nieodpłatnym wsparciem pracodawców i osoby niepełnosprawne w całym kraju.

Pracodawcom oferujemy:

 • wsparcie w opracowania profilu kandydata oraz przygotowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego
 • udostępnianie ogłoszenia w serwisie internetowym prowadzonym przez Fundację i na tablicach informacyjnych w siedzibach Agencji oraz rozesłanie go w formie mailingu wśród poszukujących pracy osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w bazie Fundacji
 • weryfikację i wstępną selekcję nadesłanych CV i dokumentów aplikacyjnych oraz przekazanie ich do pracodawcy

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą lub dodaniem oferty pracy, prosimy o kontakt z wybranym Oddziałem Fundacji Aktywizacja.

Dodaj ofertę pracy

Jeśli są Państwo zainteresowani zatrudnieniem osób z niepełnosprawnoscią, prosimy skontaktować się z Agencją Zatrudnienia prowadzoną przez Fundację Aktywizacja działającą na terenie wybranego województwa. Adresy Oddziałów Fundacji Aktywizacja znajdą Państwo w belce lokalizacji powyżej.