Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

FAQ + zadaj pytanie

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą pracować?

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą się rejestrować w Urzędzie Pracy?

Czy umieszczać informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności w dokumentach aplikacyjnych?

Jak przedstawić w CV luki w doświadczeniu zawodowym powstałe na skutek niepełnosprawności?

Co to jest IPD?

Czy doradca zawodowy znajdzie mi pracę?

Co to jest telepraca?

 

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą pracować?

Odpowiedź jest jednoznaczna: TAK, niezależnie od rodzaju orzeczenia i niepełnosprawności. Możliwość podjęcia pracy przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności reguluje art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodę na podjęcie pracy na konkretnym stanowisku osobie z niepełnosprawnością wydaje każdorazowo lekarz medycyny pracy.

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą się rejestrować w urzędzie pracy?

Każda osoba z niepełnosprawnością ma prawo do zarejestrowania się w urzędzie pracy. W urzędach pracy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Warunkiem uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest: gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (czyli co najmniej na pół etatu), ukończenie 18. roku życia, nieprzekroczenie 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn, bycie niezatrudnionym i niewykonywanie innej pracy zarobkowej, nieuczenie się w szkole w trybie dziennym, posiadanie aktualnego orzeczenia. Osoba niepełnosprawna nie może być zarejestrowana jako bezrobotna, jeżeli nabyła uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasiłku stałego lub renty rodzinnej w kwocie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Osoba taka może być jednak zarejestrowana jako poszukująca pracy, co również umożliwi jej skorzystanie z wielu usług urzędu. Jako osoba poszukująca pracy może być też zarejestrowana osoba zatrudniona, która zgłasza chęć podjęcia innej pracy, pracy dodatkowej lub w wyższym wymiarze czasu pracy. W tym przypadku jednak można korzystać tylko z usług pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Czy umieszczać informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności w dokumentach aplikacyjnych?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli stanowisko pracy wymaga pewnego przystosowania, wtedy warto uwzględnić poinformowanie pracodawcy w CV (życiorys zawodowy) o swojej niepełnosprawności, gdyż może on nie być przygotowany na spełnienie dodatkowych wymagań, np. na usunięcie barier architektonicznych. Wiedza potencjalnego pracodawcy o niepełnosprawności kandydata do pracy może też pomóc mu w przeprowadzeniu spotkania rekrutacyjnego (np. zaproszenie tłumacza języka migowego).
Jeśli pracodawca zaznaczy w treści ogłoszenia, że dane stanowisko przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej, wskazane jest wtedy wpisanie informacji o orzeczeniu w CV. Pominięcie informacji o niepełnosprawności może skutkować niezaproszeniem na dalszy etap rekrutacji.
Jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków zawodowych, nie potrzebujesz w pracy pomocy innych osób, a przebieg twojej choroby nie ma wpływu na współpracowników – nie jest konieczne pisanie o niej w życiorysie. Masz też prawo do całkowitego pominięcia tej informacji. Wielu pracodawców nadal, kierując się stereotypami, obawia się zatrudniania pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. Boją się częstej nieobecności z powodu zwolnień lekarskich lub nieodpowiednich kwalifikacji.
Pamiętajmy o tym, że decydując się na pisanie w CV o swojej niepełnosprawności, najlepiej jest umieszczać taką informację na końcu dokumentu. Lepiej jest też używać nazw stopni niepełnosprawności: „lekki", „umiarkowany", „znaczny" niż na przykład „całkowicie niezdolny do pracy". Jeśli zdecydowaliśmy się pisać o orzeczeniu w CV, dodajmy np. zdanie: Pracodawcy może przysługiwać dofinansowanie z PFRON do mojego stanowiska pracy .

Jak przedstawić w CV luki w doświadczeniu zawodowym powstałe na skutek niepełnosprawności?

Jeżeli chcemy poinformować o tym pracodawcę już w pierwszym kontakcie, dopuszczalne jest umieszczenie w CV daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w szpitalu lub placówce rehabilitacyjnej. Jednak w najbardziej popularnym rodzaju CV – chronologicznym – łatwo dojrzeć okresy przerw w karierze zawodowej. Z tego powodu nie musisz podawać informacji np. o chorobie i okresie rekonwalescencji wprost. Jeżeli nasze kwalifikacje zawodowe zainteresują pracodawcę, wtedy będzie okazja do wyjaśnienia okoliczności przerwy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Aby nie eksponować przerw w zatrudnieniu, można zastosować mniej popularne rodzaje CV, które koncentrują się bardziej na naszych kompetencjach zawodowych niż przebiegu naszej kariery.

Co to jest IPD?

IPD to skrótowa nazwa Indywidualnego Planu Działania. To osobisty program działania Beneficjenta, tworzony wspólnie z doradcą zawodowym. Celem jest zaplanowanie ścieżki zawodowej oraz udziału w różnych formach wsparcia oferowanych przez Fundację. IPD obejmuje terminowo ujęty działań w kierunku podniesienia kwalifikacji, aktywizacji zawodowej i podjęcia zatrudnienia.
IPD zawiera:

  • ustalone możliwe działania i formy wsparcia świadczone przez Fundację,
  • planowane, prowadzące do podjęcia aktywności zawodowej działania osoby poszukującej pracy,
  • zbiór zasobów Beneficjenta (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności zawodowe i personalne, zainteresowania),
  • preferencje Beneficjenta w obszarze zawodowym (interesująca branża, stanowiska miejsca pracy),
  • terminy realizacji ustalonych działań.

Po przygotowaniu IPD Beneficjent rozpoczyna współpracę z doradcą w celu realizacji zaplanowanych działań. Wydrukowane i podpisane IPD zostaje przekazane Beneficjentowi.

Czy doradca zawodowy znajdzie mi pracę?

Doradca nie szuka pracy, lecz wspiera i współtowarzyszy klientowi w jego procesie poszukiwania pracy. Doradca pomoże w wyborze drogi zawodowej, oceni posiadane predyspozycje zawodowe, umiejętności oraz możliwości psychofizyczne pod kątem wybranych stanowisk pracy. Wspólnie z klientem przygotuje zawodowe portfolio, dokumenty aplikacyjne (Curriculum Vitae – CV i list motywacyjny- LM) oraz dopasowuje odpowiednie metody poszukiwania pracy. Doradca pomoże również przygotować się do procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej . Najlepiej jeśli spotkania z doradcą odbywają się cyklicznie w celu weryfikacji działań poszukiwania pracy.

Co to jest telepraca?

Jedną z metod wykonywania pracy zawodowej jest telepraca, inaczej zwana pracą zdalną lub e-pracą. Telepraca umożliwia wykonywanie zadań przez pracownika całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy, np.: w domu pracownika; poza domem pracownika i siedzibą firmy (telecentra). Pracownik realizuje swoje zadania, a następnie przesyła efekty swojej pracy za pośrednictwem sprzętu teleinformatycznego. Obowiązek dostarczenia niezbędnego do wykonywania pracy sprzętu i pokrycia kosztów związanych z jego eksploatacją spoczywa na pracodawcy.
Telepracownicy mogą być zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, pracy nakładczej, samozatrudnienia oraz na umowę o pracę. Telepraca jest formą zatrudnienia, która może obniżyć koszty i zwiększyć efektywność pracy. Obniżenie kosztów wynika ze zmniejszenia kosztów dojazdów do pracy, oszczędności czasu poświęcanego na dojazd, ograniczenia kosztów wynajmu pomieszczeń (aż do całkowitego rezygnacji z wynajmowanego biura na rzecz wykupienia miejsca na serwerze i otwarcia biura wirtualnego).