Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

e-Mocarz na terenie Gminy Piątnica (Białystok)

Fundacja Aktywizacja poszukuje
e-Mocarza na terenie Gminy Piątnica

w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Jesteś zainteresowany pracą w środowisku lokalnym?
Masz doświadczenie w realizacji projektów?
Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Kluczowe zadania na stanowisku e-Mocarza ma terenie Gminy Piątnica:

 • rekrutacja we współpracy z Gminą Piątnica 113 uczestników szkoleń (średnio 14 godzin na osobę. Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 1582 godzin ( 113 osób x średnio 14 godzin =       1582 godzin).
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu – Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego odpowiedzialnego za realizację szkoleń i spotkań dla e-Mocarzy. Łącznie odbędzie się jedno dwudniowe spotkanie i szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 • rekrutacja we współpracy z Gminą Piątnica 113 uczestników szkoleń, w tym współpraca
  z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników projektu,
 • promocja udziału w szkoleniach e-learningowych oraz wsparcie udziału w szkoleniach
  e-learningowych mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
 • zapewnienie we współpracy z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń, czyli sal szkoleniowych
  z dostępem do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poczęstunku dla uczestników.
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu kompetencji uczestników/czek projektu,
 • wsparcie uczestników/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,
 • prowadzenie i przekazywanie do Oddziału Fundacji Aktywizacja dokumentacji projektowej (list obecności, rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych z realizacją działań projektowych w Gminie       itp.) w oparciu o wzory obowiązujące w projekcie,
 • współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników o czasie
  i miejscu szkoleń, sal szkoleniowych i potrzebnego wyposażenia.
 • utrzymywanie bieżącej i systematycznej współpracy z Gminą (Urzędem Gminy lub jednostką gminną, która podpisała lub jest odpowiedzialna za realizację zadań Gminy, określonych
  w porozumieniu o współpracy w ramach niniejszego projektu).
 • bieżąca i systematyczna współpraca z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,
 • przygotowywanie i kompletowanie oraz przekazywanie do Fundacji Aktywizacja dokumentacji rekrutacyjnej uczestników/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddziału Fundacji Aktywizacja,
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/ymi, comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub protokołów odbioru, adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,
 • realizacja innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu, wskazanych przez Oddział Fundacji Aktywizacja,
 • terminowe rozliczanie się z zadań według harmonogramu działań.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie prowizyjne, adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę zlecenia,
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu.

Wymagania niezbędnie:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych
  o harmonogram i wskaźniki/określone cele),
 • aktywne działanie na co dzień w społeczności lokalnej danej Gminy, współpraca z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu edukacji cyfrowej – mile widziane,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się
  w środowisku Internetu),
 • brak jednoczesnej realizacji usług trenera/ki lokalnego/j w Gminie Piątnica, w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • minimum dwie referencje lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej Gminy Piątnica,
 • potwierdzenie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub na stanowisku związanym z realizacją działań projektowych w przeciągu ostatnich 3 lat,
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, Wykonawca sam decyduje o miejscu i czasie wykonywania czynności wykonywanych na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia),   rozliczanej prowizyjnie, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2019 r. W związku z charakterem zadań realizowanych przez e-Mocarza w ramach umowy ze Zleceniobiorcą przewidziano wynagrodzenie prowizyjne.

Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie dla Wykonawcy samodzielnie decydującego o miejscu i czasie wykonywania czynności uzależnione od wyników: uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi – takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 27.03.2019 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  oraz wpisanie w temacie e-maila: e-Mocarz na terenie Gminy Piątnica.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – Fundację Aktywizacja (FA) z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 9/9A 02-004 w Warszawie. Podstawę prawną przetwarzania moich danych stanowi moja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - RODO) oraz w zakresie danych dot. ew. niepełnosprawności art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przetwarzane w celu dopełnienia wszystkich formalności zwianych z procesem wyłonienia wykonawcy niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z trybem rozeznania rynku. Oferty będą archiwizowane przez okres wymagany prawem lub umową projektu, z którego finansowany jest przedmiot postępowania, na co również wyrażam zgodę. Po zakończeniu biegu ww terminów dane zostaną usunięte.

Prosimy o wskazanie w treści e-maila oczekiwanej stawki brutto za 1 godzinę przeszkolenia jednego uczestnika szkoleń.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Anną Milewską: +48 85 679 26 45