Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Asystenk/-tka koordynatora/-ki regionalnego Specjalista/-tka ds. wsparcia miękkiego (Łódź)

JEŻELI:

 1. interesuje Cię praca w dużej organizacji pozarządowej z ponad 25-letnią tradycją
  i dokonaniami w zakresie aktywizowania osób z grup defaworyzowanych,
 2. masz co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynowaniu lub realizacji projektów,
 3. interesują Cię technologie cyfrowe i ich wykorzystanie w życiu codziennym i społecznym,
 4. lubisz różnorodność i jednocześnie jesteś osobą, która potrafi działać w sposób planowy,

 

ZAAPLIKUJ, TO IDEALNA OFERTA DLA CIEBIE.

 

JAKO ASYSTENT/-KA KOORDYNATORA/-KI REGIONALNEGO/-EJ BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 1. wspieranie Koordynatora/-ki Regionalnego/-ej w realizacji zadań projektowych,
 2. nadzorowanie jakości i efektywności pracy personelu projektowego w terenie (m.in. trenerów, wolontariuszy),
 3. wspieranie Gmin w zakresie realizacji działań szkoleniowych w Gminach,
 4. weryfikacja i przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz korespondencji związanej z działaniami projektowymi i innymi statutowymi Oddziału,
 5. utrzymywanie kontaktów z Pionem Usług i innymi jednostkami Fundacji w zakresie realizacji projektu,
 6. pomoc w opracowywaniu WOP (postępu rzeczowego) i innych dokumentów projektowych,
 7. prowadzenie procedur wyboru wykonawców,
 8. realizację innych zadań wskazanych przez Koordynatora/-kę Regionalnego/-ą i innych przełożonych.

 

 

JAKO SPECJALISTA/-TKA DS. WSPARCIA W REGIONACH W RAMACH PROJEKTU
„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI”BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ M.IN. ZA:

 1. koordynację działań merytorycznych w regionach,
 2. wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 3. monitoring wskaźników szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 4. badanie potrzeb szkoleniowych w poszczególnych regionach,
 5. efektywną współpracę z zespołem projektowym w Pionie Usług i innych jednostkach Fundacji, w szczególności ze specjalistą ds. wsparcia w regionach w Pionie Usług.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji lub koordynacji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów szkoleniowych,
 2. minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji i monitorowaniu wskaźników w projektach,
  w tym współfinansowanych ze środków UE,
 3. bardzo dobra umiejętność obsługi programów Word i Excel,
 4. umiejętność budowania relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie
  i piśmie,
 5. umiejętność pracy w zespole projektowym,
 6. doświadczenie we współpracy z organami samorządowymi,
 7. komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 8. systematyczność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 9. mile widziana znajomość:
 10. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf

 1. Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/

 1. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf

 1. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020
  , https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
 2. Kodeksu etyki współpracy z przedsiębiorcami w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-15-Kodeks_wspolpracy_z_przedsiebiorcami.pdf

 

OFERUJEMY:

 1. możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 2. możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 3. możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 4. współpracę z doświadczonym zespołem,
 5. wynagrodzenie adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 6. umowę o pracę na 0,7 etatu lub na pełen etat.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 28.07.2017  do godziny 23:59 na adres: rekrutacja_lodz@idn.org.pl i podanie tematu maila: ASYSTENT/-KA KOORDYNATORA/-KI REGIONALNEGO/-EJ / SPECJALISTA/KA DS. WSPARCIA W REGIONACH

 

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

Prosimy o umieszczenie nazwy stanowiska w temacie e-mailu. 

Prosimy o wskazanie oczekiwanej stawki brutto. Aplikacje bez podanej stawki nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.