Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Mentor/-ka (Warszawa)

Fundacja Aktywizacja poszukuje Mentora/-ki do projektu Job Mobility (Warszawa)

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na stanowisku Mentora/-ki odpowiedzialna będzie za zapewnienie opieki
i wsparcia niepełnosprawnym Uczestnikom/-czkom projektu oraz za monitorowanie realizacji przez nich/nie poszczególnych etapów projektu. Będzie to osoba aktywnie uczestnicząca podczas wszystkich 4 faz projektu – rekrutacji uczestników/-czek do projektu, fazy przygotowawczej do mobilności, podczas pobytu za granicą (Mentor/-ka spędzi z uczestnikami/-czkami co najmniej 2 tygodnie za granicą – warunek konieczny) oraz po powrocie do kraju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Wymagania wobec Mentora/-ki:

 • wykształcenie wyższe (psychologia lub pedagogika);
 • 5-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi (18 - 35 lat lub z młodzieżą zaliczoną do kategorii NEET, która zgodnie z definicją zamieszczoną w SZOOP obejmuje osoby
  w wieku 15-29 lat), zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie;
 • biegła znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;
  • mile widziana znajomość środowiska osób z niepełnosprawnością;
  • umiejętność organizacji pracy własnej;
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • systematyczność, odpowiedzialność;
  • wysokie kompetencje komunikacyjne;
  • posiadanie wiedzy w zakresie codziennego funkcjonowania w kraju przyjmującym (Włochy lub Grecja).

Zakres obowiązków:

- aktywne wspieranie I etapu rekrutacji do projektu oraz przeprowadzenie II etapu rekrutacji do projektu polegającego na rozmowie z kandydatem/-ką. Celem rozmowy będzie wybór uczestników/-czek projektu, którzy/które mają największe szanse na wykorzystanie możliwości, jakie daje udział
w projekcie mobilności ponadnarodowej;

- sporządzenie dla każdego z kandydatów/-ek opisu motywacji i predyspozycji;

- wsparcie Koordynatora projektu w wyłonieniu osób, które ostatecznie wezmą udział
w projekcie;

- monitorowanie przebiegu mobilności każdego/-ej z uczestników/-czek, analiza
i raportowanie w tym zakresie;

- zapewnienie realizacji IPD uczestników/-czek;

- wsparcie uczestników/-czek projektu w zakresie zdobywania wiedzy na temat miejsca odbywania stażu, zapoznanie uczestników/-czek projektu z planowanym przebiegiem pobytu za granicą, zmniejszenie lęku przed wyjazdem za granicę, wzmocnienie motywacji do wyjazdu za granicę oraz integracji wewnętrznej grupy,

- spędzenie z uczestnikami/-czkami z każdej grupy co najmniej dwóch tygodni ich pobytu za granicą (Włochy lub Grecja);

- monitorowanie postępów uczestników/-czek oraz stopnia realizacji określonych celów
i zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestnika/-czki w tym zakresie;

- wsparcie uczestników/-czek projektu w analizie trudności, które pojawiły się podczas wyjazdu, podsumowanie wyjazdu zagranicznego, wzmocnienie motywacji uczestników/-czek projektu do wykorzystania doświadczenia zdobytego podczas stażu zagranicznego w procesie swojego rozwoju społeczno – zawodowego;

- identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie konfliktami;

- utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami/-czkami (w formach określonych przez Lidera projektu – Fundację Aktywizacja), bieżące zbieranie ich opinii dotyczącej realizacji programu mobilności;

- zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom/-czkom oraz opieki, przy jednoczesnym zachęcaniu do samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

- dostępność dla uczestników/-czek i bieżące wsparcie w sytuacjach dla nich trudnych/nieoczekiwanych;

- współpraca z partnerem ponadnarodowym (organizacja z Włoch lub Grecji) oraz z mentorem/-ką zapewnionym/-ą przez partnera ponadnarodowego,

- udział w spotkaniu, którego celem będzie zdobycie wiedzy na temat partnera ponadnarodowego oraz pracodawców przyjmujących uczestników/-czki na staże a także na temat sposobu codziennego funkcjonowania w kraju przyjmującym.

Zadania mentora/ki będą wykonywane osobiście, na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.09.2017 r.. Zaangażowanie godzinowe mentora jest zróżnicowane w zależności od fazy projektu, wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do zaangażowania godzinowego w miesiącu.

Oferujemy:

 • pracę w młodym, zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego w organizacji pozarządowej posiadającej 25-letnie doświadczenie w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Mentora/-ki w projekcie Job Mobility proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczeniem o spełnieniu wymagań określonych w ogłoszeniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście dostarczyć do Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy ul. Narbutta 49/51 02-529 Warszawa do 30.11.2016 r. do godz. 12:00. W CV należy wykazać doświadczenie i umiejętności wskazane w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku wysyłania aplikacji drogą elektroniczną w temacie maila prosimy wpisać: Mentor/-ka w Projekcie Job Mobility.

Informujemy, że niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Aktywizacja dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 (z poz. Zm.)”

Zachęcamy do aplikowania osoby z niepełnosprawnościami.

Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami/kami.