Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Publikacja „Postaw na pracę”

Program „Postaw na pracę” stanowi odpowiedź na problem niskiej aktywności zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast, a także na niewystarczające wykorzystanie i skoordynowanie dostępnych instrumentów wsparcia tej grupy.

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast to grupa społeczna znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem zatrudnienia w porównaniu z ogółem osób niepełnosprawnych w Polsce.

Doświadczenia ostatnich lat wskazują na niską skuteczność dotychczas realizowanych programów aktywizujących, ograniczaną przez sposób doboru stosowanych instrumentów oraz niewielką indywidualizację wsparcia i brak jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konieczne jest więc inicjowanie zintegrowanych działań, które umożliwią podejmowanie aktywności zawodowej osobom niepełnosprawnym, a także przyczynią się do opracowania trwałych i skutecznych rozwiązań wsparcia tej grupy w wejściu na rynek pracy. Program „Postaw na pracę” stanowi odpowiedź na te problemy.

Celem Programu jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz wzrost efektywności lokalnych działań na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Niniejsze publikacje przedstawiają ideę oraz założenia Programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast - "Postaw na pracę"

PROGRAM "POSTAW NA PRACĘ" - broszura do pobrania

PROGRAM "POSTAW NA PRACĘ" - publikacja do pobrania

INFOGRAFIKA - do pobrania

Badania i ekspertyzy

Komplementarność realizacji i finansowania działań na poziomie lokalnym

Celem niniejszej ekspertyzy jest analiza komplementarności w zakresie realizacji oraz finasowania działań na poziomie lokalnym w odniesieniu do Programu „Postaw na prace”, który powstał w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”realizowanego przez Fundację Aktywizacja i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autorką ekspertyzy jest dr Magdalena Arczewska.

Ekspertyza - do pobrania 

 

Możliwości implementacji Programu "Postaw na pracę"

Ekspertyza przedstawia uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe związane z propozycjami zawartymi w Programie „Postaw na pracę”. Wskazuje uwarunkowania, w których działania mogą nabrać charakteru ogólnokrajowego przy zastosowaniu różnych rozwiązań prawnych obecnych w polskim ustawodawstwie. W ekspertyzie zostały wskazane możliwe warianty montażu finansowego wykorzystując wszystkie dostępne obecnie źródła finansowania tak, aby zrealizować działania dla osób niepełnosprawnych zarówno posiadających status bezrobotnego, jak i poszukującego pracy. Wskazano uwarunkowania i problemy związane wszystkimi wariantami.

Autorem ekspertyzy jest Cezary Miżejewski.

Ekspertyza - do pobrania 

 

Wykorzystanie mechanizmu regrantingu we wdrażaniu i realizacji programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Ekspertyza dotyczy możliwości zastosowania mechanizmu regrantingu w Programie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast – „Postaw na pracę”.

Autorem ekspertyzy jest Tomasz Schimanek.

Ekspertyza - do pobrania 

 

Raport z badania potencjału wdrożeniowego Programu "Postaw na pracę"

W raporcie przedstawiamy wyniki badania potencjału wdrożeniowego Programu „Postaw na pracę”. Badanie przeprowadził zespół Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA na zlecenie autora programu, Fundacji Aktywizacja.

Badanie miało na celu:

 • Ocenę trafności Programu „Postaw na pracę” w określonych obszarach.
 • Wypracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania Programu na poziomie lokalnym.

Raport - do pobrania

 

Raport końcowy z realizacji projektu systemowego

Niniejszy raport przedstawia wyniki ewaluacji wewnętrznej projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od marca 2013 r. do końca czerwca 2015 r.

Autorką raportu jest Magdalena Kocejko. Współpraca przy zbieraniu danych: Ewelina Bobko, Barbara Lewandowska, Anna Kasperska, Małgorzata Kromka, Aleksandra Miciałkiewicz, Marta Niespodzińska, Anna Ostrowska, Radosław Zywert.

Raport - do pobrania 

 

Gminne partnerstwa na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie e-Centrów

Niniejszy raport opisuje wyniki badania „Studium przypadku - lokalne partnerstwa na przykładzie wybranych e-Centrów” zrealizowanego w ramach projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Celem badania było określenie, w jakich formalnych i nieformalnych partnerstwach realizowane są działania w e-Centrach. W tym celu opracowane zostały studia przypadków – opisy partnerstw w 16 wybranych gminach na terenie kraju.

Autorką raportu jest Magdalena Kocejko. Opracowanie monografii gmin: Ewelina Bobko, Barbara Lewandowska, Anna Kasperska, Małgorzata Kromka, Aleksandra Miciałkiewicz, Marta Niespodzińska, Anna Ostrowska, Radosław Zywert.

Raport - do pobrania 

 

Modelowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z terenów małych miast i wsi

Niniejszy raport opisuje wyniki badania „Modelowe partnerstwa na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenów małych miast i wsi – poziom powiatowy” zrealizowanego w ramach projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Celem badania było określenie, w jaki sposób jest zorganizowana i jak modelowo powinna wyglądać lokalna współpraca na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Autorką raportu jest Magdalena Kocejko.

Raport - do pobrania

 

Diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast

Raport opisuje wyniki badań nad specyfiką sytuacji osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast w kontekście ich aktywności zawodowej. Badanie zostało przeprowadzone w okresie grudzień 2013 r. - grudzień 2014 r. za pomocą wywiadów grupowych typu fokus. W sumie przeprowadzono 30 wywiadów.

Autorkami raportu są Magdalena Kocejko oraz Anna Góral.

Raport - do pobrania

 

Opisy warsztatów

Współpraca lokalna na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Współpraca lokalna odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu efektywnych i skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wsi i małych miast. Celem warsztatu jest zaprezentowanie korzyści ze współpracy lokalnych instytucji, w tym Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, ośrodków kultury, placówek edukacyjnych, zaangażowanych w działania partnerskie na lokalnym rynku pracy.

W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami ze współpracy partnerskiej podejmowanej na terenach wiejskich, tak aby działania były bardziej skuteczne, efektywne i stanowiły odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Prowadzący:
Marcin Dziółko, Marcin Piotrowski – Fundacja Aktywizacja

Kontekst osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie finansowej

Wraz z Perspektywą Finansową 2014-2020 pojawiły się nowe możliwości finansowania działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zostały także rozwiązania, które mają zagwarantować dostępność funduszy unijnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami pozyskiwania środków finansowych na działania skierowane do osób niepełnosprawnych zarówno w ramach centralnych, jak i regionalnych programów operacyjnych. Dowiedzą się również, jakie kroki należy podjąć podczas opracowywania projektów, aby były one dostępne dla osób niepełnosprawnych i tym samym realizowały zasadę równości szans i niedyskryminacji.

Prowadzący:
Przemysław Żydok, Karolina Włodarczyk – Fundacja Aktywizacja

Diagnoza lokalna od początku. O procesie planowania i nieszablonowych metodach badawczych, które warto poznać.

Diagnoza lokalna to proces pozwalający na gromadzenie i porządkowanie wiedzy o środowisku swoich działań. Wzbogaca codzienną wiedzę praktyków o świeżą perspektywę, dzięki czemu łatwiej jest dostrzec nowe rozwiązania.

Celem spotkania będzie zerwanie z wizerunkiem diagnozy jako trudnego przedsięwzięcia, nieadekwatnego do lokalnych możliwości i potrzeb. W trakcie warsztatu opowiemy, jak zabrać się za jej planowanie, przedstawimy podstawowe narzędzia i podpowiemy, jakimi nieszablonowymi metodami można się posłużyć. Wspólnie z uczestnikami przećwiczymy opracowywanie własnych pomysłów na diagnozy.

Prowadzący:
Kaja Dziarmakowska, Łucja Krzyżanowska - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami z terenów wsi i małych miast

Spotkanie ma na celu przedstawienie metod i narzędzi, które skutecznie pomagają osobom z niepełnosprawnością z terenów wiejskich i małych miejscowości w aktywizacji zawodowej i podjęciu zatrudnienia. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane bariery z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia, a także jakiego rodzaju wsparcie odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy dowiedzą się także w jaki sposób przygotować osoby z niepełnosprawnością do wejścia na otwarty rynek pracy, a także jak efektywnie współpracować z pracodawcami zachęcając ich do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników oraz najbliższym otoczeniem.

Prowadzący:
Renata Cięszczyk, Anna Wyszkowska – Fundacja Aktywizacja

Współpraca sektorowa na rzecz wdrażania nowych usług rynku pracy

Nowa Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z maja 2014 roku umożliwia organizacjom pozarządowym realizację swoich działań na dwa  nowe sposoby, stwarza również nowe możliwości ich finansowania. Celem warsztatu jest zaprezentowanie przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i biznesu sposobów działania, finansowania oraz pokazanie jak odnaleźć się w nowych realiach.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się również w jaki sposób  wykorzystać potencjał trzeciego sektora, jak współpracować z lokalnymi partnerami oraz jak skutecznie i efektywnie działać na lokalnych rynkach pracy. W ramach warsztatu uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Prowadzący:
Agata Gawska, Dariusz Gosk – Fundacja Aktywizacja

Partnerzy konferencji

Patronat honorowy projektu

logo rpo

 

 

 

Patronat honorowy wydarzenia

logo mpips wkk patronat

 

 

 

Patroni medialni

logoW24

 


Partnerzy

logo freshmail

 

Program "Postaw na pracę"

Jednym z wyzwań polityki społecznej w Polsce jest prowadzenie skutecznej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Możemy śmiało stwierdzić, że system społecznego i zawodowego włączenia osób z niepełnosprawnością wciąż nie działa w sposób efektywny i zintegrowany.

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi i małych miast to grupa społeczna znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Niewątpliwie w najtrudniejszej sytuacji są osoby mieszkające na terenach wsi. Według Powszechnego Spisu Ludności z 2011 r. w Polsce żyje 3,2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, zaś 1,05 mln osób z niepełnosprawnościami zamieszkuje tereny wiejskie. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 14,8% dla ogółu grupy osób niepełnosprawnych oraz 22,8% dla osób w wieku produkcyjnym (według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności).

Aby zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy należy tworzyć skuteczne i systemowe rozwiązania, charakteryzujące się zindywidualizowanym podejściem do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz odpowiednim doborem narzędzi zwiększających szanse zatrudnienia tej grupy społecznej, ale także zachęcających pracodawców do współpracy z niepełnosprawnymi pracownikami. Odpowiedzią na te wyzwania jest Program „Postaw na pracę”, który przedstawia propozycję skutecznych rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Program powstał na bazie doświadczeń z realizacji projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. W ramach projektu prowadzone były badania ewaluacyjne. Przeprowadzono również badanie potencjału wdrożeniowego Programu. W proces tworzenia Programu zaangażowani byli też eksperci.

Celem Programu „Postaw na pracę” jest wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz wzrost efektywności lokalnych działań na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Program „Postaw na pracę” zakłada realizowanie działań na poziomie społeczności lokalnej, w ścisłej współpracy partnerskiej lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, w oparciu o wiedzę oraz wypracowane efektywne rozwiązania.

Główne działania Programu:

I Działania skierowane do osób niepełnosprawnych

 • Aktywizacja społeczna - wsparcie w zakresie zwiększania umiejętności społecznych, wsparcie o charakterze psychologicznym i prawnym
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych - szkolenia IT i zawodowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i spółdzielczości socjalnej
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, wsparcie trenera pracy

II Działania skierowane do otoczenia osób niepełnosprawnych

 • warsztaty i seminaria prawne dla rodzin i bliskiego otoczenia osób niepełnosprawnych

III Działania skierowane do pracodawców

 • wsparcie w procesie rekrutacji zatrudniania,
 • pośrednictwo pracy,
 • wsparcie trenera pracy w początkowym etapie zatrudnienia

IV Działania skierowane do realizatorów Programu

 • animowanie lokalnych partnerstw,
 • transfer wiedzy,
 • dostarczenie know-how oraz szkoleń

 

 

header color