Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Agata Wiśniewska-Górczewska - Członkini Zarządu, Dyrektorka Pionu Usług

Agata Wiśniewska-Górczewska – Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od listopada 2017 r. Dyrektorka Pionu Usług Fundacji Aktywizacja, gdzie odpowiada za koordynację projektów, zaś od marca 2018 r. także za pracę Oddziałów Fundacji. Obecnie również Członkini Zarządu Fundacji Aktywizacja.

Z sektorem obywatelskim związana od 2006 r., gdy dołączyła do zespołu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Koordynowała działania OFOP-u z zakresu rzecznictwa interesów organizacji pozarządowych w obszarze funduszy europejskich (partnerstwo i inne zasady horyzontalne funduszy strukturalnych) na szczeblu krajowym. Współpracowała z parlamentem, rządem oraz partnerami społecznymi. Prowadziła prace Grupy roboczej ds. 12 postulatów, będącej zapleczem merytorycznym „Stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020”. Współpracowała z europejskimi federacjami NGO poprzez ​ENNA (European Network of National Associations) oraz ​CIVICUS.

Z ramienia Stowarzyszenia Dialog Społeczny była zaangażowana w prace Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. W latach 2007-2013 była w Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KKNSRO) oraz przewodniczącą Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego. W 2011 r. Grupa została wskazana przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, jako jedyna w Unii Europejskiej, jako dobry przykład praktykowania zasady partnerstwa. Uczestniczka grup roboczych przy Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, w tym Zespołu ds. Działania 5.4. Rozwój potencjału III sektora. Koordynatorka Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa powołanej przez KKNSRO.

Uczestniczka komitetu roboczego ds. Krajowego Programu Reform.

W 2015 r. koordynowała, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, opracowanie pierwszego w historii resortu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, wynikającego z ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pomysłodawczyni Szkoły Reprezentacji dla organizacji pozarządowych, której pierwsza edycja została przeprowadzona przez OFOP w 2012 r.

Dysponuje doświadczeniem pracy w administracji rządowej, współpracy z samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi w obszarze porządku publicznego. Zajmowała się problematyką uchodźczą.

W 2015 r. odznaczona przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Dariusz Gosk - Członek Zarządu, Dyrektor Agencji Zatrudnienia

Dariusz Gosk – Absolwent Wydziału Pedagogicznego (Pedagogika Ogólna) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Doradztwo Zawodowe. Posiada jedenastoletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami.

Z Fundacją Aktywizacja związany od 2013 r. Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja, Ekspert ds. rynku pracy, Doradca zawodowy, Trener. Obecnie również Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja.

Zdobył wiedzę oraz doświadczenie w opracowywaniu programów, ścieżek i planów rozwoju zawodowego, inicjowaniu działań merytorycznych, narzędzi i rozwiązań wykorzystywanych w procesie włączania w rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, zarządzania różnorodnością.

Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Pracuje coachingowo i doradczo z różnymi grupami Klientów. Posiada doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i transferu rozwiązań z zakresu rynku pracy.

Autor publikacji i artykułów dotyczących rynku pracy.

Pośrednik/-czka pracy (Rzeszów)

W związku z realizacją projektu: ”Włączamy się Sprawnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 RPO WP
Fundacja Aktywizacja poszukuje osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na stanowisko:

Pośrednika/-czki pracy  

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
 • kontakty z pracodawcami i klientami Fundacji,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych,
 • wsparcie pracodawców w procesie pozyskiwania dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (SOD),
 • monitoring zatrudnienia,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • współpraca z pracownikami pozostałych Oddziałów Fundacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w agencji pośrednictwa pracy),
 • zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • systematyczność, odpowiedzialność,
 • wysokie kompetencje komunikacyjne,
 • mile widziana znajomość specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę (wymiar etatu: pełen etat)
 • pracę w dużej rozwijającej się organizacji pozarządowej, mającej wieloletnie doświadczenie i wyrobioną markę
 • współpracę w zgranym, profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z kserokopią o posiadanym stopniu niepełnosprawności do dnia 31.01.2017 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  i podanie nazwy stanowiska w temacie e-maila.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926).”

PROSIMY O PODANIE OCZEKIWANEGO WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA PODJĘCIE PRACY – ogłoszenia bez podanego wynagrodzenia nie będą rozpatrywane.

Oferta pracy skierowana do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Sylwia Daniłowska - Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

dr Sylwia Daniłowska – Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Z tematyką polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością związana od 2006 r. W 2016 r. jako pierwsza zdobyła na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tytuł doktora w zakresie nauk o polityce publicznej.

Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i środków krajowych zdobyła w pracy w trzech sektorach – publicznym, prywatnym i pozarządowym. Koordynatorka projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym największego projektu systemowego realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Ekspertka oceniająca projekty UE oraz finansowe ze środków krajowych.

Z Fundacją Aktywizacja związana od 2015 r. Nadzoruje i zarządza projektami badawczo-rozwojowym realizowanymi w organizacji. Jako ekspertka rynku pracy aktywnie uczestniczy w działaniach badawczo-rozwojowych Fundacji. Współautorka publikacji związanych z tematyką działań na rzecz grup defaworyzowanych oraz dostępności funduszy UE dla osób z niepełnosprawnościami. Współautorka „Poradnika dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” (2015) oraz „Rekomendacji dla podmiotów zaangażowanych w kształtowanie i wdrażanie polityki wobec osób młodych w województwie podkarpackim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim (2016)”. Od października 2017 r. Członkini Zarządu Fundacji Aktywizacja. Obecnie Wiceprezeska Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju (po powrocie z urlopu macierzyńskiego).

Członkini zespołów roboczych przy Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa. Interesuje się wdrażaniem polityk publicznych, w szczególności polityki rynku pracy. Autorka artykułów i współautorka książek w zakresie polityki społecznej.

Od 2011 r. związana również z Fundacją Naukową Norden Centrum, w której pełni rolę ekspertki w obszarze nordyckiego modelu welfare state, ze szczególnym uwzględnieniem duńskiego modelu państwa dobrobytu i koncepcji flexicurity.

Od 2013 r. stała współpracowniczka Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
w zakresie realizacji projektów B+R i projektów naukowych.

Wybrane publikacje i opracowania:

 • Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020; Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim; Fundacja Aktywizacja, Warszawa 2016,
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim; Fundacja Stabilo, Toruń 2016,
 • Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko- mazurskim; Towarzystwo Pomocy Dzieciom, Olsztyn 2016,
 • Daniłowska S., Duńskie państwo dobrobytu a koncepcja flexicurity, Wydawnictwo ASPRA + JR, Warszawa 2016,
 • Daniłowska S., Nowe zarządzanie publiczne w Danii w perspektywie porównawczej, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2014, Nr 3 (23),
 • Daniłowska S., Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy”, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW  Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2014,
 • Rosocha S., Europejska Karta Społeczna w praktyce, „Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW  Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka ” 2012, Nr 1,
 • Rosocha S., Duńska polityka wobec młodych, „Problemy Polityki Społecznej” 2012, Nr 19,
 • Rosocha S., Duński korporatyzm w kryzysie?, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2013, Nr 3 (15),
 • Rosocha S., W kierunku państwa wspierającego pracę – workfare state w Danii, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2012, Nr 4 (19),
 • Rosocha S., Duńska polityka flexicurity, „Analizy Fundacji Norden Centrum” 2011, Nr 1,
 • Rosocha S., Promocja koncepcji flexicurity przez Unię Europejską (w:) Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa Socjalna - iluzja czy rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011,

Rosocha S., Efektywna polityka edukacyjna sposobem na podniesienie kapitału intelektualnego w Polsce (w:) Nadolska J., Wojtaszczyk K. A. (red.), Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Łucja Kornaszewska-Antoniuk - Członkini Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju

Łucja Kornaszewska-Antoniuk - Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej. Dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w sektorze organizacji pozarządowych działających, m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Pracowała również w sektorze biznesowym, w branży szkoleniowej oraz doradztwa personalnego w międzynarodowych firmach. Realizowała procesy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – oceny pracowników, assessment/deveplompent center oraz rekrutacji pracowników.

Od stycznia 2007 r. związana z Fundacją Aktywizacja, gdzie obejmowała stanowiska kierownicze m.in. Koordynatorki Działu Pośrednictwa Pracy (Biura Karier Osób Niepełnosprawnych) oraz Kierowniczki Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziału Fundacji w Warszawie, zarządzając zespołem oraz odpowiadając za pozyskiwanie i realizację projektów z różnych źródeł grantowych. Współuczestniczyła w tworzeniu Oddziałów Fundacji, odpowiadając za procesy rekrutacyjne oraz wewnętrzne szkolenia pracowników z zakresu metodyki i standardów pracy z Klientami Fundacji. Od 2011 r. w kolejnych Zarządach Fundacji, obecnie Członkini Zarządu oraz Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju.

W Fundacji odpowiada za procesy merytoryczne – ewaluacji, standaryzacji, metodyki i narzędzi pracy z Klientami Fundacji oraz projekty rozwojowe i badawcze w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, młodzieży, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora biznesowego). Prowadziła procesy szkoleniowe i doradcze z zakresu pracy merytorycznej z osobami z niepełnosprawnościami, prowadzenia rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz zarządzania różnorodnym zespołem. Pracuje coachingowo i doradczo z różnymi grupami Klientów oraz facylituje spotkania zespołowe. Ukończyła szkolenia i szkoły trenerskie: z zakresu prowadzenia szkoleń, facylitacji, procesów grupowych oraz ewaluacji działań społecznych.