Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

2 items tagged "tereny wiejskie"

Wyników 1 - 2 z 2

Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych

h2 aktywizacja


Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców.

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2000 osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia przynajmniej dla 400 z nich. Zakłada on zaangażowanie 250 e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych.

 

O PROJEKCIE
INFORMACJE DLA GMIN
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
KONTAKT

 

O PROJEKCIE

Fundacja Aktywizacja oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizują dwuletni, ogólnopolski projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" skierowany do niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz pracodawców.

„Postaw na pracę" to hasło przewodnie projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych".

Głównym celem projektu jest kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy 2000 osób niepełnosprawnych oraz pozyskanie zatrudnienia przynajmniej dla 400 z nich. Zakłada on zaangażowanie 250 e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych.

Potencjał 250 e-Centrów zapewnia ogólnopolski zasięg projektu. Działania realizowane są bezpośrednio w środowisku lokalnym osób niepełnosprawnych, we współpracy z gminami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi grupami działania. Pracownicy ośmiu Oddziałów Regionalnych Fundacji w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu prowadzą intensywne działania na terenie całego kraju.

Obecnie trwają prace związane z rekrutacją Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. Równolegle prowadzone są działania informacyjno-promocyjne, mające na celu zachęcenie osób niepełnosprawnych do skorzystania z szerokiej oferty szkoleniowej, konsultacji zawodowych i warsztatów realizowanych w e-Centrach. Pracownicy Oddziałów Regionalnych Fundacji organizują spotkania informacyjne w gminach oraz podmiotach związanych z e-Centrami, jednocześnie promując projekt w lokalnych mediach. Od początku trwania projektu nawiązano kontakt z ponad 1300 instytucjami i organizacjami.
Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

logo rpo

 

INFORMACJE DLA GMIN

Projekt przynosi korzyści nie tylko osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu. Dołączając do niego, środowiska lokalne, organizacje pozarządowe i gminy przyczynią się do realizacji polityki społecznej
i pomocy osobom wykluczonym społecznie i cyfrowo. Taka współpraca to inwestycja w kapitał ludzki, jednak bez wnoszenia wkładu finansowego. Gmina czy instytucja uczestnicząca w projekcie rekrutuje przynajmniej 9 osób niepełnosprawnych i zapewnia minimum 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Pomoc osobom z niepełnosprawnością w zdobyciu kwalifikacji prowadzi do wzrostu poziomu zatrudnienia, a współpraca z pracodawcami służy rozwojowi lokalnego rynku pracy.

Korzyści dla gminy wynikające z udziału w projekcie:

 • Brak własnego wkładu finansowego ze strony gminy,
 • Brak konieczności prowadzenia rozliczeń i sprawozdawczości (za stronę formalną projektu odpowiada Fundacja Aktywizacja),
 • Finansowanie stanowiska pracy trenera samodzielności w wymiarze ok. 40 godzin miesięcznie (trener samodzielności zostanie wybrany spośród kandydatów ze społeczności lokalnej, otrzyma szkolenie z zakresu pracy z osobą niepełnosprawną oraz będzie odpowiadał za organizację działań na terenie danego e-Centrum),
 • Promowanie gminy podczas spotkań z pracodawcami, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi oraz na portalu e-Centra,
 • Możliwość współpracy z Fundacją Aktywizacja w ramach innych projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych,
 • Realizacja obowiązku współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym,
 • Najnowsze oprogramowanie Microsoft dla ponad 30 najbardziej aktywnych e-Centrów, które posłuży lokalnej społeczności po zakończeniu,
 • Inwestowanie w lokalny kapitał ludzki bez ponoszenia kosztów finansowych.

Realizacja projektu nie tylko wzmocni kompetencje społeczne i zawodowe Uczestników projektu, ale również pozytywnie wpłynie na wizerunek gminy, jako podmiotu silnie zaangażowanego w poprawę sytuacji życiowej swoich mieszkańców.

Jak zgłosić e-Centrum do projektu? Wystarczy wypełnić formularz online:

buton2

 

 

Rekrutacja e-Centrów – pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji e-Centrów

Porozumienie o współpracy w Projekcie

Wykaz danych teleadresowych Oddziałów Fundacji

Kryteria dotyczące rekrutacji uczestników Projektu

Formy wsparcia w projekcie

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe. Koszt wsparcia przypadający na jednego Uczestnika/Uczestniczkę w ramach projektu wynosi 9 313, 94 zł.

Do projektu zapraszamy osoby:

 • Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • Zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców),
 • Nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • W wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z:

 • Doradztwa zawodowego i prawnego,
 • Warsztatów umiejętności społecznych,
 • Indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej),
 • Płatnych staży,
 • Praktyk zawodowych,
 • Wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
 • Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki,
 • Warsztatów wyjazdowych.

Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek projektu – pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Ankieta zgłoszeniowa osoby niepełnosprawnej do Projektu

Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Karta rekrutacyjna osoby niepełnosprawnej

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Ankieta zgłoszeniowa osoby z otoczenia

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (otoczenie)

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie

 

KONTAKT:

Fundacja Aktywizacja
ul. Wiśniowa 40b lok. 8
02-520 Warszawa
tel. 22 530 18 50
fax 22 530 18 58
e-mail: projekt.systemowy@idn.org.pl

Oddziały Regionalne Fundacji:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku
(województwo: podlaskie, warmińsko-mazurskie)
ul. Legionowa 28 lok. 609
15-281 Białystok
tel. 85 679 26 65
fax 85 679 26 45
e-mail: bialystok@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
(województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie)
ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz
tel. 52 516 46 14
e-mail: bydgoszcz@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi
(województwa: łódzkie, świętokrzyskie)
ul. Dowborczyków 30/34 II p.
90-019 Łódź
tel. 42 237 55 19
e-mail: lodz@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu
(województwa: opolskie, śląskie)
ul. Ozimska 25
45-057 Opole
tel. 77 542 19 01
fax 77 442 42 22
e-mail: opole@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
(województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie)
ul. Poznańska 62 lok. 101
60-853 Poznań
tel. 511 944 261
e-mail: poznan@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie
(województwa: podkarpackie, małopolskie)
al. Rejtana 10
35-310 Rzeszów
tel. 511 944 280
e-mail: rzeszow@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
(województwa: mazowieckie, lubelskie)
ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa
tel. 22 565 48 79
fax 22 848 98 91
e-mail: warszawa@idn.org.pl

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu
(województwa: dolnośląskie, lubuskie)
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
tel. 511 944 212
e-mail: wroclaw@idn.org.pl

 

 

e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich

Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich, w wieku od 13 do 60/65 lat. Jego celem było ułatwienie dostępu do profesjonalnych usług szkoleniowych i warsztatów w zakresie nabywania i rozwijania kompetencji społecznych oraz edukacji pozaformalnej. Ponadto projekt skupiał się na umożliwieniu osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w środowiskowych grupach wsparcia oraz wyznaczeniu optymalnego kierunku rozwoju psychospołecznego. Do osiagnięcia założonych celów wykorzystano zaplecze i potencjał e-Centrów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Realizacja projektu będzie obejmować m.in.:

 • specjalistyczne szkolenia, podzielone tematycznie na kilka modułów: informatyczny; aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z wykorzystanie narzędzi dostępnych przez Internet, umożliwiających usamodzielnienie się; umiejętności rękodzielniczych; rozwijania aktywności artystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • warsztaty psychoedukacyjne z zakresu komunikacji społecznej, w tym wielopoziomowy trening umiejętności interpersonalnych,
 • tworzenie środowiskowych grup wsparcia. W ramach tego zadania osoby z niepełnosprawnością, wspomagane przez doświadczonego trenera umiejętności społecznych, świadczyły sobie różnego rodzaju pomoc. Pośrednio celem funkcjonowania takich grup było informowanie społeczności lokalnej o problemie niepełnosprawności w regionie.

W projekcie wzięło udział ponad 70 beneficjentów, w tym 43 kobiety (61%), 16 osób po 50 roku życia (23%), 54 mieszkańców terenów wiejskich i małych miast (76%) oraz 21 osób w wieku poniżej 25 lat (30%).

Projekt został realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.