Kolejną wartością Fundacji, o której chcemy Wam opowiedzieć jest odpowiedzialność. W jaki sposób wdrażamy tę wartość w codziennej pracy?

Przede wszystkim podchodzimy z uwagą i dużą otwartością do naszych klientów. Wszystkie procesy aktywizacyjne kształtujemy w ten sposób, aby wzmacniać ich podmiotowość i zachęcać do indywidualnego zaangażowania i partnerstwa. Wierzymy, że taki model działania zapewni im najlepsze wsparcie, zarówno na etapie poszukiwania pracy, jak i zatrudnienia.

Wspieramy także naszych klientów, którzy otrzymali zatrudnienie w jego utrzymaniu, badamy ich potrzeby i oddziaływanie naszych usług. W ostatnich latach zrealizowaliśmy aż 59 publikacji oraz autorskich badań. Jako przykłady najnowszych badań można wskazać przeprowadzone w 2019 r. badanie „Losy osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy”, czy zrealizowane w tym roku dwa badania przeprowadzone na osobach z niepełnosprawnościami i pracodawcach „Praca a koronawirus”. Kompleksowe podejście do zatrudnienia owocuje wysokim wskaźnikiem trwałości zatrudnienia klientów Fundacji. Według cyklicznie prowadzonego badania „Barometr skutecznej aktywizacji” wśród zatrudnionych klientów Fundacji, ponad 70% utrzymuje się na rynku pracy powyżej 6 miesięcy.

Poszukujemy nowości, innowacyjnych rozwiązań. Rozbudowujemy pakiet działań HR dla naszych pracowników, ponieważ wierzymy w moc dobrej atmosfery i budującej współpracy.

Jak widzą wartość odpowiedzialność nasze pracowniczki i pracownicy oraz współpracujący z nami pracodawcy? Odpowiedź znajduje się w materiale wideo na stronie: https://www.facebook.com/watch/?v=944342112705485