Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

 

Fundacja Aktywizacja oświadcza, iż wbrew licznym doniesieniom medialnym, nie podpisała porozumienia zawartego w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Centrum Dialogu Społecznego pomiędzy stroną rządową i środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy stronę rządową do kontynuowania rozmów z osobami strajkującymi w Sejmie w duchu najlepiej pojętej solidarności społecznej, natomiast protestujących rodziców i opiekunów do zaakceptowania konieczności rozłożenia w czasie prac nad spełnieniem ich postulatów.

Fundacja Aktywizacja zwraca jednak uwagę na progresywny charakter zawartego porozumienia i przyjęte w nim - ważne dla różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami - zobowiązania Rządu RP. Przypominamy też, że przyjęcie porozumienia poprzedzone zostało podjęciem przez Rząd RP bardzo ważnych zobowiązań systemowych ujętych w uchwale Krajowej Rady Konsultacyjnej, które mają zostać dopracowane na kolejnych posiedzeniu KRK. Te zobowiązania należy traktować łącznie z 3 pilnymi do wdrożenia postulatami zawartymi w Porozumieniu. Tylko tak należy tłumaczyć fakt podjęcia w ramach KRK naszej decyzji o poparciu Porozumienia.

Poniżej przedstawiamy cele horyzontalne przyjęte na dzisiejszej KRK (pierwsza część) oraz postulaty, które mają być doprecyzowane na kolejnym posiedzeniu. To bardzo ważny krok dla całego środowiska osób z niepełnosprawnościami do realizacji Niezależnego Życia.

Krajowa Rada Konsultacyjna, popierając prawo do samodzielnego i Niezależnego Życia wszystkich osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na szczególnie trudną sytuację wielu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, uwzględniając postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, proponuje przyjęcie rozwiązań zapewniających osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w Polsce:

 1. Godne i Niezależne Życie
 2. Orzecznictwo realizujące prawa człowieka, skupiające się na potrzebach i określające wsparcie
 3. System świadczeń finansowych, który kompensuje koszty niepełnosprawności i wspiera aktywność
 4. Efektywną, wczesną interwencję i rehabilitację
 5. Szeroką ofertę usług społecznych wspierających Niezależne Życie, w tym asystenturę osobistą, przerwę wytchnieniową, mieszkalnictwo wspomagane, transport specjalistyczny
 6. Aktywność zawodową i społeczną, w tym zatrudnienie wspomagane, likwidację pułapki świadczeniowej oraz możliwość łączenia pracy i świadczeń
 7. Koordynację wsparcia

Obok celów horyzontalnych, Krajowa Rada Konsultacyjna proponuje pilną realizację następujących postulatów:

 1. 400 nowych mieszkań chronionych/wspomaganych do roku 2020.
 2. Zniesienie całkowitego ubezwłasnowolnienia do roku 2019.
 3. Skreślenie 12 art. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do roku 2019.
 4. Podpisanie i ratyfikowanie Protokołu Fakultatywnego do roku 2019.
 5. Wzrost wskaźnika zatrudnienia przy wykorzystaniu funduszu pracy do 40% do roku 2025.
 6. Wprowadzenie zatrudnienia wspomaganego do ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentów rynku pracy oraz do kodeksu pracy do roku 2018.
 7. Wprowadzenie edukacji dwujęzycznej – jeden Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizujący edukację dwujęzyczną do roku 2019.
 8. Wprowadzenie wczesnej interwencji jako odrębnego świadczenia w usługach rehabilitacyjnych do roku 2018.
 9. Środowiskowe domy samopomocy typu D i E – zgodnie z projektem rodziców do roku 2019.
 10. Zmiana pejoratywnej terminologii dotyczącej niepełnosprawności w aktach prawnych do roku 2019.
 11. 48 centrów zdrowia psychicznego, w tym 32 dla dorosłych i 16 dla dzieci i młodzieży do roku 2020.
 12. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w każdym powiecie do roku 2020.
 13. Likwidacja pułapki świadczeniowej – rewizja systemu rentowego.
 14. Dodatek wyrównawczy dla matek EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.