Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Fundacja Aktywizacja popiera petycję ważną dla środowiska osób słabosłyszących, niesłyszących i Głuchych

Szanowna Pani Premier!

Podczas Pani grudniowego wystąpienia na żywo (udostępnionego na profilu Kancelarii na Facebooku) zwracała się Pani do obywateli z prośbą o zgłaszanie uwag do programu „Rodzina 500 plus”. Niestety, pominięto w nim obywateli
słabosłyszących i niesłyszących (w tym Głuchych), ponieważ do filmu nie dodano ścieżki tekstowej. Wierzymy, że chciała Pani swoją prośbę o konsultacje społeczne skierować do wszystkich obywateli, bez wykluczania żadnego z nich.

Niestety, takie wykluczenie miało miejsce właśnie ze względu na brak napisów. Nie tylko w przypadku tego filmu, ale i innych materiałów video publikowanych na profilu Kancelarii. Osoby słabosłyszące, niesłyszące czy Głuche,
pozbawione możliwości pełnego dostępu do materiału audiowizualnego, mogą korzystać jedynie z interpretacji Pani wystąpień przedstawionych przez inne osoby bądź media. Chcemy również podkreślić, że osoby te często pozostają
wykluczone przez Telewizję Polską. Wielokrotnie emituje się w niej ważne wystąpienia publiczne bez napisów.*

Bardzo prosimy o włączanie wszystkich obywateli Polski w przekazy, które są bardzo ważne dla rzeczywistej konsultacji społecznej. Mamy dobre przykłady z innych krajów europejskich, których Premierzy i Prezydenci upewniają się, że
ich obywatele są włączani w pełną komunikację z rządzącymi. Trzeba mocno podkreślić, że władze państwa, dbając o obecność napisów w swoich materiałach audiowizualnych, dają tym samym dobry przykład dostępnych przekazów
audiowizualnych w swoich krajach. Mamy uzasadnione obawy, że bez tego dobrego przykładu trudne lub wręcz niemożliwe będzie stworzenie w Polsce telewizji czy Internetu bez barier dla osób słabosłyszących, niesłyszących i
Głuchych. Przypomnijmy, że Ratyfikując Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych (do naszej sytuacji możemy odnieść zwłaszcza Art. 9 oraz 30) Polska zobowiązała się do włączania wszystkich obywateli w dziedziny życia
państwa.

Skala problemu dostępności przekazów audiowizualnych dla wspomnianej grupy społecznej może być znacznie większa, niż powszechnie sądzi się w naszym kraju. Opierając się na raporcie Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących
oraz danych WHO możemy szacować, że nawet ponad 10% społeczeństwa ma problemy ze słuchem. Dla tych obywateli napisy mogą być środkiem wspomagającym lub nawet warunkującym pełne zrozumienie przekazu
audiowizualnego.**

Konstytucja RP w art. 32 stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). Jeśli władze publiczne zwracają się do wszystkich obywateli, mówiąc o ważnych zmianach prawnych, zapominając przy tym o problemach komunikacyjnych osób słabosłyszących,
niesłyszących i Głuchych, nie możemy mówić tu o równym traktowaniu. Środkiem ułatwiającym lub umożliwiającym nam komunikację są napisy oraz język migowy.

Dostęp do społeczeństwa informacyjnego i technologii, które umożliwiają ten dostęp, jest fundamentalnym prawem osób niepełnosprawnych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.
(Audiovisual Media Services Directive), a szczególnie jej Artykuł 7, dotyczy już nie tylko telewizji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale wszelkich przekazów audiowizualnych, również za pośrednictwem Internetu. Te przekazy,
nazywane usługami audiowizualnymi, według wspomnianej Dyrektywy, powinny być opatrzone również napisami.

Licząc na pozytywna odpowiedź, prosimy w wyborze rozwiązań i „najlepszej praktyki” dostępności pamiętać o opinii samych zainteresowanych, a więc osób słabosłyszących, niesłyszących, Głuchych i głuchoniewidomych. Mamy
nadzieję, że poruszone tu problemy będą ważnym punktem w dyskusji w ramach planowanej Komisji do Spraw Wykluczenia Społecznego, o której utworzeniu wspominał Prezydent Andrzej Duda. Wierzymy również, że dobre praktyki
udostępniania przekazów audiowizualnych osobom niepełnosprawnym zostaną jasno określone w tzw. Dużej ustawie medialnej. Prosimy pamiętać, że służymy tu naszą wiedzą i doświadczeniem – jesteśmy gotowi podjąć współpracę, by
wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania.

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza petycja w najmniejszym stopniu nie ma charakteru politycznego. Usilne starania o napisy w polskich przekazach audiowizualnych trwają już od wielu lat. Nasza petycja jest kolejną próbą budowania
społeczeństwa równych szans, włączającego w nurt codziennego życia również osoby niepełnosprawne. Próbą opartą na prawie obowiązującym w Polsce i w państwach Unii Europejskiej.***

Z góry dziękujemy za zrozumienie i jesteśmy przekonani, że wartości, które tworzą fundament tego prawa, są dla nas wszystkich najwyższą, wspólną wartością.

Z poważaniem, niżej podpisani

 

Link do petycji napisy w przekazach audiowizualnych