Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

3, 2, 1… Start Sieci PIRP!

9 kwietnia 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Aktywizacja i Fundacja Imago podpisały porozumienie w sprawie powołania Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (Sieci PIRP). Dlaczego powstała sieć, jakie są jej cele, czym będzie się zajmować i kto może do niej przystąpić – o tym można dowiedzieć się z poniższego materiału. Zapraszamy do Sieci!

Pomysł utworzenia sieci organizacji pozarządowych zajmujących się rynkiem pracy powstał podczas prac nad nowelizacją Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kilka organizacji pozarządowych zabiegało o zapisy mające wzmocnić pozycję trzeciego sektora w polityce rynku pracy. Choć działania te przyniosły tylko częściowy sukces, to pokazały, że działając wspólnie, możemy przyczynić się do realnej zmiany, a jeśli Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma jasno zdefiniowanego partnera do rozmów, jest bardziej skłonne do uwzględnienia opinii organizacji pozarządowych.

Zbudowanie Sieci PIRP pozwoli nam wzmocnić głos organizacji pozarządowych w debacie na temat rynku pracy, a tym samym mieć większy wpływ na politykę państwa w tym obszarze i działalność instytucji publicznych.

Co osiągniemy dzięki Sieci?
PIRP będą bardziej rozpoznawalne – Sieć PIRP będzie naturalnym partnerem dla administracji publicznej, zapraszanym do rozmów i współpracy. Dzięki temu będziemy obecni przy tworzeniu ważnych z punktu widzenia rynku pracy rozwiązań.

Postulaty PIRP będą bardziej słyszalne – Sieć może być głosem kilkudziesięciu / kilkuset organizacji. Dzięki temu jej postulaty i opinie będą lepiej słyszalne i bardziej wiarygodne; znacznie trudniej będzie też zbyć je milczeniem.

Wzmocniony zostanie wizerunek PIRP jako sprawnych, profesjonalnych organizacji – Sieć będzie dostarczać twardych dowodów na to, że jesteśmy profesjonalistami, a w niektórych obszarach możemy świadczyć usługi lepiej i skuteczniej niż inne podmioty.

Sieć PIRP ułatwi współpracę – Sieć daje możliwość nawiązywania kontaktów i rozwijania współpracy, co może procentować propozycjami współpracy, nowymi pomysłami i projektami.

Będziemy mieli większy wpływ na rynek pracy – pojedyncze organizacje są często zbyt słabe, aby doprowadzać do realnej zmiany. Dla osiągnięcia znaczących efektów konieczne jest działanie na wielu frontach, co wymaga zasobów i kompetencji wykraczających zwykle poza możliwości jednej organizacji. Dlatego też konieczne jest budowanie koalicji, partnerstw i wspólne działanie. Sieć PIRP będzie pomagała w budowaniu takiego podejścia do rozwiązywania problemów rynku pracy.

Platforma edukacyjna – w Sieci już teraz działają organizacje, które mają duże doświadczenie i są gotowe do dzielenia się swoimi kompetencjami. Będziemy do tego zachęcać również nowych członków. Dzięki temu Sieć będzie stanowiła platformę wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy.

Poprawi się jakość naszych usług – Jesteśmy głęboko przekonani, że kluczem do poprawy jakości usług są standardy usług wypracowane przez reprezentantów środowiska, którego mają dotyczyć, a nie narzucone przez administrację publiczną. Dlatego też będziemy w ramach Sieci pracować nad standardami jakości usług i instrumentów rynku pracy stosowanych przez PIRP.

W jaki sposób będziemy pracować?
Działania Sieci będą bazować przede wszystkim na zaangażowaniu jej członków. Dlatego też członkowie będą mieli zarówno prawa, jak i obowiązki. Wypracowane zostały również podstawowe zasady działania Sieci, takie jak:

 • demokratyczność – każdy członek Sieci ma prawo głosu, a wspólne stanowisko Sieci tworzone jest w trybie konsultacji z jej członkami; organizacja mająca w jakiejś kwestii zdanie odmienne niż Sieć może je wyrażać, lecz nie jako członek Sieci,
 • solidarność – członkowie Sieci wspierają się nawzajem w miarę możliwości i posiadanych zasobów,
 • jawność – każdy członek Sieci ma dostęp do wszystkich materiałów, dokumentów itp., wypracowanych w ramach Sieci,
 • zaangażowanie – każda organizacja członkowska będzie wnosiła wkład w działanie Sieci zgodnie ze swoimi możliwościami, potencjałem i zasobami,
 • dzielenie się wiedzą – członkowie Sieci są gotowi do dzielenia się z pozostałymi wiedzą i doświadczeniem, z równoczesnym poszanowaniem praw autorskich do pomysłów i innych materiałów,
 • creative commons – wszystkie materiały wypracowane w ramach Sieci są zasobem otwartym,
 • zakaz konkurencji – Sieć jako taka nie będzie konkurować ze swoimi członkami w konkursach i przetargach (nie znaczy to jednak, że nie będą konkurować ze sobą sami członkowie, w tym organizacje założycielskie),
 • neutralność polityczna – Sieć współpracuje i prowadzi dialog z władzą, niezależnie w czyich rękach ona leży,
 • członkowie Sieci dbają o pozytywny wizerunek Sieci i siebie nawzajem.

W działaniach Sieci dużą wagę przywiązywać będziemy do dobrej komunikacji. W związku z tym zostaną określone kanały informacyjne i odbiorcy informacji, a osoby odpowiedzialne za komunikację zostaną odpowiednio przeszkolone. Zagadnienia dotyczące komunikacji zostaną szczegółowo opisane i będą stanowiły załącznik do dokumentu, w którym określone zostaną standardy Sieci PIRP.

Czym Sieć będzie się zajmować?
Sieć dopiero rozpoczyna swoje działania. Wstępne spotkania z organizacjami pozarządowymi pokazują duże zainteresowanie taką formułą współpracy.

Zamierzamy zacząć od takich działań, które naszym zdaniem są potrzebne, a my jesteśmy w stanie je wdrożyć. W pierwszym roku chcemy skupić się na kilku priorytetowych obszarach:

Budowanie struktur i wypracowanie zasad współpracy – choć podstawowe założenia Sieci zostały już nakreślone, to jednak duże znaczenie mają opinie i pomysły członków Sieci. Dlatego w pierwszym roku będziemy dalej rozmawiać o sposobach organizacji sieci.

Mapowanie – chcemy dokładnie poznać siebie i swoje zasoby:

 • gdzie i na rzecz jakich grup działamy,
 • w jakich obszarach posiadamy ekspercką wiedzę, którą jesteśmy w stanie się dzielić z innymi,
 • jakie wypracowaliśmy modele i schematy działania, które możemy udostępnić innym,
 • w jakich ciałach, organizacjach sieciowych zasiadamy i w jaki sposób możemy się dzielić z innymi informacjami o pracy tych ciał,
 • jakie mamy doświadczenie, skalę działalności i potencjał, jakie efekty osiągnęliśmy dotychczas.

Budowa repozytorium – chcemy ułatwić dzielenie się dokumentami, którymi dysponuje każdy z nas: wzorami regulaminów, programów, narzędzi diagnostycznych itd. Stworzona zostanie strona internetowa, na której będziemy budować ustrukturyzowany zbiór know how członków Sieci.

Edukacja – będziemy pogłębić naszą wiedzę na temat Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, aby każda organizacja wiedziała, jakie możliwości daje ten akt i w jaki sposób z nich korzystać.

Monitoring i rzecznictwo – będziemy uważnie przyglądać się wdrażaniu zapisów znowelizowanej Ustawy oraz założeniom wydatkowania środków z EFS. Dzięki temu będziemy wiedzieli, co ważne, a jednocześnie będziemy mogli szybko reagować w sytuacji, kiedy pojawią się rozwiązania niesprzyjające PIRP.

Standardy – chcemy wspólnie wypracować standardy, według których będziemy działać i głośno mówić, w imieniu wszystkich PIRP, o pojawiających się nieprawidłowościach i zagrożeniach dla jakości świadczonych usług.

Kto może przystąpić do Sieci?
Jednym z zadań Sieci jest budowanie pozytywnego, profesjonalnego wizerunku PIRP. Dlatego też chcemy, aby do Sieci wchodziły doświadczone organizacje, posiadające dorobek, działające według wspólnie ustalonych, minimalnych standardów. Zakładamy, że do Sieci mogą przystąpić:

 • organizacje pozarządowe, w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • organizacje działające co najmniej dwa lata w szeroko pojętym obszarze rynku pracy,
 • organizacje posiadające stałą, kluczową kadrę,
 • organizacje prowadzące działania służące podniesieniu jakości swoich usług.

Każda organizacja gotowa do wejścia do Sieci będzie musiała wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz deklaracji przystąpienia do Sieci, zeskanować je i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a następnie przesłać już tradycyjną pocztą na adres:
Magdalena Klaus
FISE pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty trzeciego sektora aktywne w dziedzinie aktywizacji zawodowej i rynku pracy, gotowe podjąć wyzwania wspólnej pracy dla wspólnego dobra! Organizacje, które zdecydują się do nas dołączyć zapraszamy na spotkanie założycielskie Sieci, które będzie miało miejsce w dniach 15–16 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Materiał przygotował: Piotr Stronkowski

Źródło: FISE