Informujemy, iż Fundacja Aktywizacja zaktualizowała swoją Politykę Prywatności. W celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Użytkownicy mogą kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownicy akceptują stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach stosowanych plików cookies oraz o możliwościach zmiany ustawień prosimy zapoznać się z "Polityką Prywatności".

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” – prosimy organizacje o głosy

Do 21 listopada 2014 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą głosować na kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa”, ubiegających się o mandat z zakresu promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji.

Zachęcamy do oddania głosu na nas: Bartosza Mioduszewskiego z Fundacji Aktywizacja (kandydat na członka) oraz Elżbietę Dydak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (kandydatka na zastępcę).

Jako jedyni ubiegający się o ten mandat posiadamy poparcie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Co to jest Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020?

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” jest jednym z sześciu krajowych programów i 16 programów regionalnych, określających wydatkowanie w Polsce środków unijnych w ramach polityki spójności mającej na celu wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami.

Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju Polski: szerokopasmowego Internetu, efektywnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz kompetencji cyfrowych mieszkańców.

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” przewiduje m.in.:

 • rozbudowę sieci szerokopasmowej tak aby zniwelować różnice w dostępie w całym kraju,
 • rozwój e-usług administracji rządowej (elektronizacja, poprawa dostępności, funkcjonalności), zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego do ich ponownego wykorzystania,
 • działania zwiększające poziom korzystania z nowoczesnych technologii przez mieszkańców w codziennym życiu (poprzez wspieranie działań edukacyjnych lokalnych centrów aktywności oferujących dostęp do Internetu - takich jak biblioteki publiczne, domy kultury, wioski internetowe, itp.; wspieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego).

Budżet Programu to 2,66 mln euro, w tym 2,17 mld euro środków unijnych. Więcej informacji o Programie można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.

Jaka jest rola Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa”?

Komitety monitorujące mają za zadanie doglądanie zarządzania oraz właściwej realizacji poszczególnych programów operacyjnych. Pełnią one funkcję doradczo–opiniodawczą wobec Instytucji Zarządzającej danym programem. Instytucją Zarządzającą dla Programu „Polska Cyfrowa” jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Rolą Komitetu Monitorującego Program „Polska Cyfrowa” będzie m.in. :

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach Programu,
 • zatwierdzanie ew. zmian tych kryteriów,
 • analizowanie postępu w zakresie osiągania celów Programu,
 • analizowanie oceny realizacji Programu,
 • przedkładanie propozycji zmian Programu,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu.

W składzie Komitetu znajdą się przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pracodawców oraz organizacji pozarządowych. Przedstawiciele organizacji mogą sprawować w Komitecie 7 mandatów, m.in. w zakresie ochrony środowiska, e-usług, udostępniania zasobów publicznych, edukacji cyfrowej i promowania włączenia społecznego / równości szans. W przypadku 6 z 7 mandatów nie są przeprowadzane wybory z uwagi na niewystarczającą liczbę kandydatów.

Kim jesteśmy?

Oboje aktywnie uczestniczymy w konsultacjach Programu od początku jego powstania, w ramach prac grup roboczych z udziałem przedstawicieli ministerstw, jak i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP (grupa 12 postulatów, stała konferencja ds. funduszy europejskich 2014-2020).

W swoich działaniach rzeczniczych dotyczących Programu szczególną wagę przywiązujemy do włączania cyfrowego grup wykluczonych (w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych, młodzieży z terenów wiejskich i kobiet), powszechności dostępu do Internetu (w szczególności na terenach wiejskich), powszechności dostępu e-usług i treści cyfrowych (bez względu na posiadaną niepełnosprawność, wiek czy miejsce zamieszkania) oraz włączaniu organizacji pozarządowych w planowanie i realizację działań związanych edukacją cyfrową.

Zajmowanie się tymi kwestiami zamierzamy kontynuować w ramach Komitetu. Jesteśmy otwarci na wspólne wypracowywanie opinii i stanowisk do przedstawienia na forum Komitetu. Będziemy informować zainteresowane organizacje o wszystkich działaniach realizowanych w ramach Komitetu - w tym celu m.in. zamierzamy prowadzić blog, na którym będziemy opisywać prace w Komitecie w szczególności w ww. priorytetach.

Oboje aktywnie działamy w sektorze organizacji pozarządowych od początku lat 90-tych.

Elżbieta Dydak jest główną specjalistką ds. projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierającej rozwój małych miejscowości poprzez zachęcanie do korzystania z nowych technologii oraz zwiększanie dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji m.in. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), oraz programu Nowych Technologii Lokalnie PAFW.

Specjalizuje się w tematyce Unii Europejskiej, w szczególności polityki spójności i funduszy europejskich. W Fundacji uczestniczy w realizacji Programu Rozwoju Bibliotek oraz w wypracowywaniu ofert wsparcia Fundacji dla małych miejscowości z wykorzystaniem nowych technologii. Reprezentuje Fundację w OFOP i w ramach Grupy 12 postulatów OFOP pilotuje wątek kompetencji cyfrowych.

Przed dołączeniem do zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pracowała w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem środków na projekty rozwijające kompetencje przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych. Z ramienia tej Fundacji w latach 2007-2008 była zastępcą członka Komitetu Monitorującego „Kapitał Ludzki”.

Bartosz Mioduszewski jest prezesem Fundacji Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo). Inicjator, współrealizator i koordynator wielu projektów związanych z włączaniem społecznym osób niepełnosprawnych i innych grup defaworyzowanych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych. W 2008 roku wraz z zespołem rozpoczął w Fundacji Aktywizacja realizację programu eCentra, w ramach którego zrealizowano dotychczas kilkadziesiąt projektów związanych z animacją lokalną, przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu i zawodowemu. Swoją działalność rzeczniczą i współpracę wewnątrzsektorową rozpoczął współpracując z organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w Federacji Mazowia. Od 2006 roku współtworzył system dialogu społecznego w m.st. Warszawa jako przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. niepełnoprawności, a następnie członek Forum Dialogu Społecznego. Do dziś zaangażowany jest w procesy federalizacyjne, inspirując i wspierając lokalne organizacje, a także współzarządzając Federacją Mazowia oraz Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. W ramach grupy 12 postulatów OFOP koordynował prace nad stanowiskiem w sprawie oceny i wyboru projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym formularzem zgłoszeniowym przedstawionym Radzie Działalności Pożytku Publicznego pełniącej rolę komisji wyborczej w wyborach przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących krajowe programy operacyjne.

DO POBRANIA: plik pdf

Na etapie zgłoszenia poparły nas następujące organizacje:

 1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 2. Europejskie Ugrupowanie na Rzec Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA”
 3. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
 4. Federacja MAZOWIA
 5. Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
 6. Fundacja Duende
 7. Fundacja Fundusz Współpracy
 8. Fundacja Imago
 9. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 10. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 11. Fundacja „Normalna Przyszłość”
 12. Fundacja Orange
 13. Fundacja Pracowni Kompetencji
 14. Fundacja Projekt: Polska
 15. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 16. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 17. Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
 18. Polski Związek Głuchych – Oddział Łódź
 19. Przedstawicielstwo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 20. Stowarzyszenie Europa i My
 21. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 22. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 23. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
 24. Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych
 25. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS

Jak na nas zagłosować?

Prosimy wypełnienie karty do głosowania danymi organizacji, zaznaczenie znaku X przy naszych nazwiskach, wydrukowanie, podpisanie - przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji – oraz wysłanie zeskanowanej karty na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. nie później niż do godz. 23:59 w dniu 21 listopada.

DO POBRANIA: karta do głosowania

Więcej informacji o wyborach do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa.