Zapytanie ofertowe nr 7/11/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego „Specjalista ds. kadr i płac” wraz z egzaminem zewnętrznym. Zapytanie ofertowe Załączniki

Zapytanie o cenę nr 01/11/2019/BI (Białystok)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pt. „Prawo jazdy kat. B” dla 2 osób w Białymstoku w ramach projektu pilotażowego programu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON. Termin przeprowadzenia szkolenia: 18.11.2019-20.12.2019. Oferty należy przesyłać na adres e-mail:   grazyna.kosinska@aktywizacja.org.pl w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia. Zapytanie o (...)

Zapytanie o cenę nr 02/11/2019/LD (Łódź)

Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi składa zapytanie o cenę WYNAJMU SALI na terenie Łodzi śródmieścia na 4 Warsztaty Umiejętności Zawodowych, które odbędą się do końca 2019 r. (szczegóły w załączniku) w ramach pilotażowego Projektu "Praca Integracja". Oferty prosimy nadesłać w przeciągu 3 dni roboczych na adres: daria.szmigiel@aktywizacja.org.pl

Zapytanie o cenę nr 01/11/2019/RZE (Rzeszów)

Zapytanie o cenę na wybor trenera, który przeprowadzi szkolenie z zakresu „Profesjonalnej obsługi klienta i obsługi komputera ( w tym pakiet Office)”.

Zapytanie o cenę nr 01/11/2019/LD (Łódź)

Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi składa zapytanie o cenę USŁUGI CATERINGOWEJ na 2 szkolenia wewnętrzne, które odbędą się do końca 2019 r. w Łodzi przy. al. Mickiewicza 15 a (szczegóły w załączniku) w ramach pilotażowego Projektu "Praca Integracja". Oferty prosimy nadesłać w przeciągu 3 dni roboczych na adres: daria.szmigiel@aktywizacja.org.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/11/2019/PO (Poznań)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia komputerowego "ECDL z egzaminem zewnętrznym" w projekcie Postaw na pracę.

Zapytanie o cenę nr 02/11/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Oddziału w Opolu, w ramach projektu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych pt. „ Prawo pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności” Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl do dni 12.11.2019r. Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę nr 01/11/2019/OP (Opole)

Fundacja Aktywizacja ogłasza zapytanie o cenę na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Oddziału w Opolu, w ramach projektu „Praca-Integracja” finansowanego ze środków PFRON na organizację warsztatu umiejętności zawodowych pt. „ Prawo pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności” Oferty należy przesyłać na adres e-mail: alicja.oborska@aktywizacja.org.pl do dnia 12.11.2019r Zapytanie o cenę

Zapytanie ofertowe nr 03/11/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia pomieszczeń (lodówki) w ramach projektu „Gotowi do zmian II” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2      

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2019/BG (Bydgoszcz)

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  zewnętrznego pn.:  „Grafika komputerowa” Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty