Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" to poradnik dla pracowników instytucji i organizacji pomocowych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem. Broszura została stworzony na bazie doświadczeń projektu Centrum Usług Doradczych dla Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.

Zobacz publikację