Aktualności

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” został wybrany do dofinansowania

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” został wybrany do dofinansowania

2018.05.28

Wniosek o dofinansowanie projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowany w składzie Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych (oddział łódzki) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. POPC i „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) jest jednym ze strategicznych instrumentów określających (...)

Fundusz Pracy, a Fundusz Solidarnościowy

Fundusz Pracy, a Fundusz Solidarnościowy

2018.05.22

Według propozycji rządu 0,15% podstawy ze składki na Fundusz Pracy wynoszącej 2,45% zostanie przeznaczona na zasilenie Funduszu Solidarnościowego. Ta propozycja nie jest dobra, wynika to z kilku czynników: – Fundusz Pracy nie jest funduszem, który powinien finansować wsparcie socjalne osób z niepełnosprawnościami (patrz: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Zmiany w Zarządzie Fundacji Aktywizacja

Zmiany w Zarządzie Fundacji Aktywizacja

1970.01.01

W dniu 9. kwietnia 2018 r. Rada Fundacji Aktywizacja podjęła następujące uchwały: Uchwała nr 4 Rady Fundacji z dnia 9. kwietnia 2018 r. Rada Fundacji Aktywizacja składa serdeczne podziękowania Pani Agacie Gawskiej, która – w bardzo trudnym okresie współpracy Rady Fundacji z Zarządem Fundacji – 10. kwietnia 2015 r. zdecydowała się (...)

Tydzień z Internetem 2018

Tydzień z Internetem 2018

1970.01.01

Zapraszamy do udziału w kampanii „Tydzień z Internetem”, która odbędzie się już 19-25 marca. Jej tegoroczny motyw przewodni to krytyczne myślenie. Fundacja Aktywizacja jest partnerem kampanii. „Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet. Co roku włącza się (...)

Innowacyjny pilotażowy program „Praca-Integracja”

Innowacyjny pilotażowy program „Praca-Integracja”

1970.01.01

Fundacja Aktywizacja rozpoczęła współpracę z Pocztą Polską w ramach pilotażowego programu PFRON „Praca-Integracja” w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Podejmą one pracę w placówkach pocztowych i sortowniach na terenie całej Polski. Współpraca Poczty Polskiej i Fundacji Aktywizacja potrwa do końca 2019 roku.  Celem programu „Praca – Integracja” jest zwiększenie zatrudnienia (...)

Fundacja Aktywizacja na ogłoszeniu Manifestu Przyszłości Pracy

Fundacja Aktywizacja na ogłoszeniu Manifestu Przyszłości Pracy

1970.01.01

O dostosowanie prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, dostosowanie jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, stopniowe wydłużanie aktywności zawodowej, która jest naturalnym następstwem wydłużania się życia, ograniczenie poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności systemów zabezpieczenia społecznego, a także umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego (...)

Zasada nieoznaczoności w procesach rzeczniczych sektora pozarządowego

Zasada nieoznaczoności w procesach rzeczniczych sektora pozarządowego

2017.01.16

Zasada nieoznaczoności w procesach rzeczniczych sektora pozarządowego Polski trzeci sektor ma dość bogatą tradycję rozważań na temat rzecznictwa. Jest kilka ciekawych pozycji bibliograficznych, które ten obszar starają się objąć refleksją usystematyzowaną[1]. W moim artykule nie uniknę odniesień do poziomu aksjomatów, m.in. dotykając kluczowego dla efektywności procesowej napięcia między tą warstwą (...)

Fundacja Aktywizacja Liderem 25-lecia

Fundacja Aktywizacja Liderem 25-lecia

2016.09.27

Za nami 25 lat funkcjonowania współczesnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Z tej okazji Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanowili wyróżnić organizacje, instytucje i firmy, które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy funkcjonowania tego środowiska. Jesteśmy dumni z tego, że (...)

Jubileusz z okazji 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja

Jubileusz z okazji 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja

1970.01.01

2 marca 2016 r. w nowej siedzibie przy ul. Chałubińskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja (dawniej Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo). Wydarzenie stanowiło okazję do podsumowania 25-letniej historii organizacji, a także podziękowania założycielom i osobom wspierającym Fundację, która od tylu lat (...)