Ta strona używa plików cookies.Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Mogą Państwo zmienić ustawienia przekazywania plików cookies. Więcej szczegółów można znaleźć w "Polityce Prywatności".

Raport końcowy z realizacji projektu „On Inclusion - zintegrowani – świadomi – aktywni”

Fundacja Aktywizacja we współpracy z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym zakończyła realizację projektu „On Inclusion - zintegrowani – świadomi – aktywni”.

Celem inicjatywy była popularyzacja rozwiązań zawartych w dokumencie „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”, wśród osób z niepełnosprawnością, pracowników Instytucji Zarządzających Systemem Wdrażania Funduszy Unijnych oraz członków Komitetów Monitorujących.

W ramach projektu opracowane zostały dwie ekspertyzy dotyczące „Dostępności Funduszy Europejskich”:

„Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce”

„Dostępność Funduszy Europejskich 2014 – 2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce. Część II”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami projektu w przygotowanym raporcie z jego realizacji. (LINK DO RAPORTU)

Projekt „On Inclusion - zintegrowani – świadomi – aktywni” dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.